Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Συντάκτης Νewsroom 18 Οκτωβρίου, 2019 15:25

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο  67 του N. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, 23.10.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Θέματα ημερήσιας διάταξης
1.Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Π.Ε.Δ. Α.Μ.-Θ.) για τη Δημοτική Περίοδο 2019-2023. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
2.Εκλογή του συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
3.Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Δημήτριος Πάλλας
4.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου 2019.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Δημήτριος Πάλλας
5.Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.Ο.Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
6.Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
7.Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Διαδημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Διαδημοτική Επιχείρηση Αξιοποίησης & Ανάδειξης του Ποταμού Άρδα».Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
8.Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Ορεστιάδας στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ε.Ε.Α.Β.Ε. Α.Ε.Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
9.Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ύδρευσης Αμπελακίων – Ποιμενικού.Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
10.Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ραδιοτηλεόρασης Ορεστιάδας.Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
11.Έγκριση έκδοσης ψηφίσματος για το ΚΕΘΕΑ.Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
12.Ανάθεση υπηρεσίας: «Συντήρηση χώρων πρασίνου του Δήμου Ορεστιάδας για τα έτη 2020-2021».Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας Γεώργιος Καραγιάννης
13.Έγκριση διενέργειας δαπάνης για την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδας, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ορεστιάδας (Δ.Ε.Υ.Α.Ο.) για τη χρηματοδότηση του έργου: «Αξιοποίηση Ιλύος Βιολογικού Καθαρισμού για Γεωργικούς Σκοπούς στο Δήμο Ορεστιάδας».Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
14.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 34/2019 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά την κατασκευή διάβασης πεζών στην συμβολή των οδών Βασ. Κων/νου & Κυρίλλου (Νέα Ελβετία). Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Δημήτριος Πάλλας


Συντάκτης Νewsroom 18 Οκτωβρίου, 2019 15:25

Συνεντεύξεις

Μουρμούρια

Δημοφιλή άρθρα

NALMPANTIS200

Ράδιο Έβρος TV