Σύγκληση του Σ.Ο.Π.Π. της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για τη λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας κατά τη νέα χειμερινή περίοδο

Συντάκτης Νewsroom 8 Νοεμβρίου, 2019 18:41

Σύγκληση του Σ.Ο.Π.Π. της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για τη λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας κατά τη νέα χειμερινή περίοδο

Σύγκληση Τακτικού  Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π)της  Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για τη λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας των φορέων Πολιτικής Προστασίας από ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα, χιονοπτώσεις  και παγετό κατά τη νέα χειμερινή περίοδο

ΣΧΕΤ : α. Ν.3013/02 ‘’Περί Αναβάθμιση Πολιτικής  Προστασίας και λοιπές διατάξεις’’

β.Ν.3852/2010 ‘’Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα  Καλλικράτης’’

γ. ΑΠ: 7767/30-10-2019/YΠ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ/ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/ΔΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (Σχέδιο Δράσεων Πολ. Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων  ΑΔΑ: ΩΧΦΧ46ΜΚ6Π-ΩΛΨ)

δ. ΑΠ: 9532/24-12-2018/YΠ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ/ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/ΔΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (Σχεδιασμός και Δράσεις  Πολ. Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από  χιονοπτώσεις και παγετό)

Ενόψει της νέας χειμερινής περιόδου, καλούμε σε τακτική σύσκεψη τα μέλη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π) της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, με σκοπό τη λήψη των αναγκαίων μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας των φορέων Πολιτικής Προστασίας από ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα, χιονοπτώσεις και παγετό  κατά τη  νέα   χειμερινή περίοδο

Η  σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις  11  Νοεμβρίου 2019,  ημέρα Δευτέρα  και ώρα: 11.00 π.μ., στην αίθουσα συσκέψεων του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (Καραολή & Δημητρίου 40, Αλεξ/πολη).


Συντάκτης Νewsroom 8 Νοεμβρίου, 2019 18:41

Συνεντεύξεις

Δημοφιλή άρθρα

Μουρμούρια

Ράδιο Έβρος TV