Στον Δήμο Ορεστιάδας παραχωρείται το «Νίκος Σαμαράς»

Συντάκτης Νewsroom 12 Φεβρουαρίου, 2019 11:15

Στον Δήμο Ορεστιάδας παραχωρείται το «Νίκος Σαμαράς»

Στον Δήμο Ορεστιάδας παραχωρείται για 20 χρόνια το κλειστό γυμναστήριο «Νίκος Σαμαράς».

Το κλειστό γυμναστήριο «Νίκος Σαμαράς» παραχωρείται πλέον με Κοινή Υπουργική Απόφαση τεσσάρων Υπουργών (Εσωτερικών, Οικονομικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Τουρισμού) στον Δήμο Ορεστιάδας για 20 χρόνια, χωρίς αντάλλαγμα. Υπενθυμίζεται πως το κλειστό γυμναστήριο «Νίκος Σαμαράς» της Ορεστιάδας έχει κατασκευαστεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε δωρεάν παραχωρημένη από τον Δήμο Ορεστιάδας δημοτική έκταση.

Την είδηση παραχώρησης γνωστοποίησε ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης μέσω των κοινωνικών δικτύων ενώ προανήγγειλε “ευχάριστα νέα” σύντομα και για την αναβάθμισή του.

Η σχετική απόφαση παραχώρησης:

Παραχωρείται κατά χρήση στον Δήμο Ορεστιάδας για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών, χωρίς αντάλλαγμα, το κλειστό γυμναστήριο «Νίκος Σαμαράς» που έχει κατασκευαστεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε δωρεάν παραχωρημένη από τον Δήμο Ορεστιάδας δημοτική έκταση εμβαδού 16.100 τμ. Η παραχωρημένη αυτή έκταση βρίσκεται στο Ο.Τ. 451 του συνοικισμού Οινόης, όπως απεικονίζεται στο από Απρίλιο 2018 συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα του Δήμου Ορεστιάδας, με συντάκτη τον Πολιτικό Μηχανικό Σαράντη Παπαδόπουλο, κλίμακας 1:200 και περιμετρικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α, και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.
Η παραχώρηση χρήσεως του κλειστού γυμναστηρίου πραγματοποιείται υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/23-02-2012), όπως τροποποιήθηκε το πρώτο εδάφιο με το άρθρο 44 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) και συγκεκριμένα:
α) Να διατηρείται η αθλητική χρήση του παραχωρούμενου κλειστού γυμναστηρίου για όλη τη διάρκεια της παραχώρησης.
β) Το συνολικό κόστος τυχόν εργασιών για την ανέγερση ή κατασκευή νέων εγκαταστάσεων ή η τέλεση εργασιών επισκευής, ανακαίνισης, επέκτασης ή βελτίωσης των υφιστάμενων, να γίνεται με δαπάνες του Δήμου Ορεστιάδας, βάσει μελετών που θα συντάσσονται από τον Δήμο Ορεστιάδας και θα εγκρίνονται από τη Γ.Γ.Α..
γ) Το σύνολο των πάσης φύσεως λειτουργικών δαπανών να καλύπτεται αποκλειστικά και μόνο από τον Δήμο Ορεστιάδας.
Η παραχώρηση διενεργείται υπό τον όρο του αμεταβίβαστου σε τρίτους και θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής ανάμεσα στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τον Δήμο Ορεστιάδας.


Συντάκτης Νewsroom 12 Φεβρουαρίου, 2019 11:15

Συνεντεύξεις

NALMPANTIS200

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV