Στο Δημοτικό Συμβούλιο το μέλλον του ΔΠΘ στην Ορεστιάδα

Συντάκτης Νewsroom 14 Μαΐου, 2021 14:38

Στο Δημοτικό Συμβούλιο το μέλλον του ΔΠΘ στην Ορεστιάδα

Συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας.

Στη συνεδρίαση πέρα από το 5 θέματα ημερήσιας διάταξης οι δημοτικοί σύμβουλοι θα κληθούν να συζητήσουν για το μέλλον των πανεπιστημιακών σχολών στην πόλη της Ορεστιάδας με αφορμή και την επίσκεψη του Υφυπουργού Παιδείας Άγγελου Συρίγου στην περιοχή την ίδια ημέρα.Ακολουθεί η πρόσκληση της συνεδρίασης:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019και την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/160/οικ.8032/10.05.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:Ω1Γ846ΜΤΛ6-50Ξ),καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε Τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 18.05.2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, η οποία λόγω των μέτρων στο πλαίσιο περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.

Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.

Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς
Συμβούλους.

Συζήτηση για τις πανεπιστημιακές σχολές στο Δήμο Ορεστιάδας.

Θέματα ημερήσιας διάταξης.

1.Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Δημήτριος Πάλλας

2.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου 2021.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Δημήτριος Πάλλας

3.Κατανομή πιστώσεων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης (Β΄ δόση 2021).Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστος Ορμανλίδης

4.Έγκριση παράτασης παραχώρησης του πρώην Δημοτικού Σχολείου Στέρνας και έγκριση εργασιών.Εισηγητής: ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστος Ορμανλίδης

5.Έγκριση του Νέου Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Ορεστιάδας.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Περιβάλ., Καθαρ. & Πρασίνου Γεώργιος Καραγιάννης


Συντάκτης Νewsroom 14 Μαΐου, 2021 14:38

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV