Συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Συντάκτης Νewsroom 27 Σεπτεμβρίου, 2022 11:41

Συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Έκτακτη συνεδρίαση σήμερα Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:30 για το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης με δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση και λήψη απόφασης

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σας καλούμε να προσέλθετε στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στην Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τρίτη  27.09.2022 και ώρα 18:30,  σύμφωνα με:


  • το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 και τα  άρθρα  177 και 184  του N. 4635/19,
  • το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 ( ΦΕΚ 136/09.07.2022 τ. Α΄),
  • την τελευταία εκδοθείσα ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 53937/23-09-2022 (ΦΕΚ 4977/23-09-2022 τ. Β΄),

για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση εκμίσθωσης παράκτιου χώρου στην περιοχή του Απαλού (εκτός ζώνης αιγιαλού και παραλίας) έως 31.12.2023 για προσωρινό εργοτάξιο (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
  2. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 35428/30.10.2020 Σύμβασης, ως προς το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α & Β – Νέα Γραμμή 4 Δημοτικής Συγκοινωνίας (Τέρμα Άβαντος) (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)

Το  παραπάνω θέμα 1 συζητείται, εκτάκτως, προκειμένου να αποφευχθεί, περαιτέρω, καθυστέρηση στις εργασίες του έργου εθνικής εμβέλειας από την εταιρεία.

Το  παραπάνω θέμα 2 συζητείται, εκτάκτως, προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, δεδομένου ότι, η νέα γραμμή πρέπει να ξεκινήσει τη λειτουργία της, από 01.11.2022.


Συντάκτης Νewsroom 27 Σεπτεμβρίου, 2022 11:41

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV