Συνεδριάζει σήμερα, Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Διδυμοτείχου

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 23 Μαΐου, 2024 10:29
Swiss Approval

Συνεδριάζει σήμερα, Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Διδυμοτείχου

Σήμερα, Πέμπτη 23 Μαΐου 2024 και ώρα 20.00 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Διδυμοτείχου.

Η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με 5 θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ανάγκη επίλυσης.

Αναλυτικά η πρόσκληση:


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018) και τα  άρθρα  177 και 184  του N. 4635/19 και  αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν. 5056/2023. Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,  σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την 23η Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 20:00 μ.μ., για θέματα της ημερήσιας διάταξης, που έχουν ανάγκη επίλυσης:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.

Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.

Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

                                         ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ

Α/Α ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
12η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Διδυμοτείχου οικ. έτους 2024κ. Τσιμπανλιώτης  
2Έγκριση προμήθειας – αγοράς οχημάτων     κ. Καραφεΐζης
3Μετεγκατάσταση υπηρεσιών Δήμου Διδυμοτείχουκ. Δήμαρχος
4«Έγκριση της αριθ. 45/2024 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Δ. (Ορισμός Επιτροπής σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του 1069/80 και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτήν)»κ. Γιαγτζίδης
5Έγκριση επαναδημοπράτησης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου της Δημοτικής Κοινότητας Κουφοβούνουκ. Τσιμπανλιώτης

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 23 Μαΐου, 2024 10:29

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV