Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ

Συντάκτης Νewsroom Οκτώβριος 23, 2018 15:40

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 30/10/2018 ώρα 12 μ.μ. και λήγει στις 19/11/2018 ώρα 23:59

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της απόφασης προκήρυξης των ανωτέρω θέσεων είναι η μη δέσμευσή τους με οποιοδήποτε τρόπο

Στην απόφαση προκήρυξης οι υπό πλήρωση θέσεις αναφέρονται ανά ειδικότητα και βαθμό, όπως ακριβώς αναφέρονται στην παρούσα απόφαση έγκρισης.

Στις περιπτώσεις για τις οποίες εγκρίνονται στον ίδιο φορέα περισσότερες της μιας θέσεις της ίδιας ειδικότητας, στην απόφαση προκήρυξης αναφέρεται υποχρεωτικά το τμήμα στο οποίο ανήκει κάθε θέση.

Μία θέση και στο Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης

Κατεβάστε την προκήρυξη για την πλήρωση των παρακάτω επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. των Νοσοκομείων και των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ανά Υγειονομική Περιφέρεια ΕΔΩ


Συντάκτης Νewsroom Οκτώβριος 23, 2018 15:40

Συνεντεύξεις

Μουρμούρια

Ράδιο Έβρος TV