Πανελλήνιες 2018: Σχολιασμός Θεμάτων Φυσικής, Ιστορίας & ΑΕΠΠ

Συντάκτης Δημήτρης Μηλίκας Ιούνιος 13, 2018 13:24

Πανελλήνιες 2018: Σχολιασμός Θεμάτων Φυσικής, Ιστορίας & ΑΕΠΠ

To Ράδιο Έβρος σε συνεργασία με το Φροντιστήριο Σπουδή αναλύουν τα θέματα των Πανελλαδικών:

Σήμερα Τετάρτη 13 Ιουνίου οι υποψήφιοι εξετάστηκαν ανάλογα με την κατεύθυνση που επέλεξαν σε ένα από τα μαθήματα: Ιστορία (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (ΟΠ Θετικών Σπουδών), Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΟΠ Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Σχολιασμός Θεμάτων Φυσικής Προσανατολισμού

Τα θέματα κρίνονται πολύ απαιτητικά. Απαιτούσαν καλή προετοιμασία, ψυχραιμία και καλή κατανόηση όλης της ύλης.

Πιο αναλυτικά:

  • το θέμα Α φαινομενικά βατό αλλά με παγίδες
  • το θέμα Β αρκετά απαιτητικό
  • το θέμα Γ ήταν συνδυαστική άσκηση μέτριας δυσκολίας και το θέμα Δ κρίνεται απαιτητικό και χρονοβόρο.

Σχολιασμός Θεμάτων Ιστορίας Προσανατολισμού

Συνολικά τα θέματα μπορούν να χαρακτηριστούν απαιτητικά και για καλά διαβασμένους μαθητές.

Πιο αναλυτικά:

Ομάδα Α: Απαραίτητη κρίνεται εδώ η αφαιρετική ικανότητα των μαθητών καθώς για πρώτη φορά ζητούνται πιο σύντομα και σαφή αποσπάσματα ως προς τις ερωτήσεις ανάπτυξης ενώ δεν παρατηρείται κάποια ιδιαιτερότητα ως προς την απόδοση των ορισμών ή των ερωτήσεων τύπου  Σωστό – Λάθος.

Ομάδα Β: Το παράθεμα Γ1 απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και αρκετές πληροφορίες που καλούνται οι υποψήφιοι να συνδέσουν και με στατιστικά δεδομένα. Το παράθεμα Δ1 εμπεριέχει πιο ευδιάκριτα ερωτήματα και σαφείς αναφορές ως προς την αξιοποίηση των δεδομένων.

Σχολιασμός Θεμάτων Ανάπτυξης Εφαρμογών (ΑΕΠΠ)

Τα θέματα κρίνονται απαιτητικά.

Πιο αναλυτικά:

  • Το θέμα Α δεν παρουσίαζε ιδιαίτερες δυσκολίες με εξαίρεση το Α5
  • Το θέμα Β ήταν για καλά προετοιμασμένους μαθητές και είχε παγίδες (ιδιαίτερα στο Β2)
  • Το θέμα Γ χαρακτηρίζεται αρκετά απαιτητικό
  • Το θέμα Δ απαιτούσε πολύ καλή γνώση και κατανόηση της επεξεργασίας πινάκων σε συνδυασμό με υποπρογράμματα.

 


Συντάκτης Δημήτρης Μηλίκας Ιούνιος 13, 2018 13:24

Συνεντεύξεις

Μουρμούρια
Μουρμούρια

Ράδιο Έβρος TV

Εγγραφείτε στο Newsletter