Ολόκληρη η χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας

Συντάκτης Νewsroom 30 Νοεμβρίου, 2016 09:47

Ολόκληρη η χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας

Δείτε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας όπως αναμεταδόθηκε ζωντανά από το radioevros.gr

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν:
1. Έγκριση 8ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος 2016.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
2. Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Αθανάσιος Γκακίδης
3. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 199/2016 απόφασης του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. που αφορά τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. Αλέξανδρος Μπαρμπούδης
4. Έγκρισης επιστροφής ποσού 7ου λογαριασμού για το έργο: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δ.Ε. Βύσσας, Κυπρίνου και Τριγώνου του Δήμου Ορεστιάδας. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Αθανάσιος Γκακίδης
5. Έγκριση υποβολής πρότασης στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 5320/16.11.2016, κωδικό ΑΜΘ35 και Α/Α ΟΠΣ 1782, πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, με τίτλο «Βελτίωση υποδομών χώρων διαβίωσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων (ΡΟΜΑ) Ορεστιάδας» .Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
6. Έγκριση για την ίδρυση Κέντρου Δια Βίου Μάθησης στο Δήμο Ορεστιάδας, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3879/2010, έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ορεστιάδας στην εγκεκριμένη Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)- Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 και υπογραφή του σχετικού Συμφώνου Συνεργασίας.Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
7. Έγκριση διοργάνωσης χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων έτους 2016 σε οικισμούς και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Ορεστιάδας.Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
8. Έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης της διαδημοτικής επιχείρησης αξιοποίησης & ανάδειξης του ποταμού Άρδα. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
9. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 106/2016 απόφασης της ΔΗΚΕΠΑΟ που αφορά τον ισολογισμό και δαπάνη δημοσίευσης αυτού. Εισηγητής: ο Πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΟ Βασίλειος Παπαμιχαήλ
10. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 129/2016 απόφασης της ΔΗΚΕΠΑΟ που αφορά τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2017. Εισηγητής: ο Πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΟ Βασίλειος Παπαμιχαήλ
11. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 130/2016 απόφασης της ΔΗΚΕΠΑΟ που αφορά το ετήσιο σχέδιο δράσης 2017.Εισηγητής: ο Πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΟ Βασίλειος Παπαμιχαήλ
12. Γνωμοδότηση επί των προτάσεων για τις μεταβολές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το έτος 2017-2018.Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καραγιάννης Γεώργιος
13. Γνωμοδότηση επί των προτάσεων για τις μεταβολές σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το έτος 2017-2018.Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καραγιάννης Γεώργιος
14. Συγκρότηση επιτροπής με σκοπό τη καταγραφή και γνωμοδότηση προς καταστροφή εξοπλισμού των Δημοτικών Σφαγείων.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Χρήστος Ορμανλίδης.
15. Έγκριση ορισμού επιτροπής διαπίστωσης βλαβών σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν.3669/2008.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
16. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση σχολικών υποδομών Δημοτικής Ενότητας Ορεστιάδας (2012-2013)».Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
17. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Υψώματα (όπισθεν ΕΒΖ) της Δημοτικής Κοινότητας Ορεστιάδας του Δήμου Ορεστιάδας».Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
18. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή – διαπλάτυνση πεζοδρομίων στην Ορεστιάδα και αποκατάσταση προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ».Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στην περιοχή ταφικού τύμβου Δήμου Κυπρίνου».Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
20. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση δρόμου Πύργου – Λαγού».Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
21. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Δρόμος σύνδεσης πόλης Ορεστιάδας με οικισμό ΟΕΚ ΙΙΙ στον Πύργο».Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
22. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικής οδοποιίας Μικρής Δοξιπάρας Δήμου Ορεστιάδας».Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
23. Επανέγκριση 4ης παράτασης για το έργο: «Βελτίωση βατότητας αγροτικού δρόμου σύνδεσης ΣΜΑ Βύσσας με Ε.Ο.».Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
24. Έγκριση παραχώρησης αίθουσας κοινοτικού καταστήματος στην Τοπική Κοινότητα Μαρασίων.Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δ.Σ. Γεώργιος Καραγιάννης
25. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 2/2016 απόφασης της Τ. Κ. Κυπρίνου.Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δ.Σ. Γεώργιος Καραγιάννης
26. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 3/2016 απόφασης της Τ. Κ. Κυπρίνου.Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δ.Σ. Γεώργιος Καραγιάννης
27. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 4/2016 απόφασης της Τ. Κ. Κυπρίνου.Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δ.Σ. Γεώργιος Καραγιάννης
28. Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Αθανάσιος Γκακίδης


Συντάκτης Νewsroom 30 Νοεμβρίου, 2016 09:47

Συνεντεύξεις

NALMPANTIS200

Δημοφιλή άρθρα

Μουρμούρια

Ράδιο Έβρος TV