Θ. Μανουσίδης για ανεμογεννήτριες στο Τρίγωνο: Έχουμε όλοι ευθύνη εφόσον το γνωρίζουμε

Είναι ανάγκη να γίνει προσφυγή κατά της απόφασης και διακοπή των σχεδίων για εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο μοναδικό δάσος του Δήμου Ορεστιάδας.