Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Συντάκτης Νewsroom 8 Φεβρουαρίου, 2020 12:32

Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο  67 του N. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, στις 11.02.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.
Θέματα ημερήσιας διάταξης
1.Λήψη απόφασης σχετικά με την αποστολή επιστολής διαμαρτυρίας για το θέμα υποβάθμισης και μη στελέχωσης του ιατρείου της Κοινότητας Βύσσας.Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
2.Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Δημήτριος Πάλλας
3.Έγκριση για την καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 242 παρ. 1 Ν.3463/2006).Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ευάγγελος Μαρασλής
4.Έγκριση καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας του Τμήματος Συντήρησης Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ορεστιάδας.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης
5.Συναίνεση παραχώρησης προς χρήση δημοτικής έκτασης.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης
6.Έγκριση παραχώρησης για χρήση του Νέου Κλειστού Γυμναστήριου Ορεστιάδας «Νίκος Σαμαράς» από το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου για την  προπόνησης ομάδων πετοσφαίρισης έως και 31.03.2020.Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
7.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2020 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά συμπληρωματική κατανομή από ΚΑΠ έτους 2019.Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστος Ορμανλίδης
8.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3/2020 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά την παραχώρηση του κλειστού Γυμναστηρίου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας.Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστος Ορμανλίδης
9.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 4/2020 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά την παραχώρηση σχολικών χώρων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας.Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστος Ορμανλίδης
10.Κατανομή πιστώσεων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης (Α΄ δόση  2020).Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστος Ορμανλίδης


Συντάκτης Νewsroom 8 Φεβρουαρίου, 2020 12:32

Συνεντεύξεις

Μουρμούρια

Δημοφιλή άρθρα

Μουρμούρια

Ράδιο Έβρος TV