Απαγορεύσεις κυκλοφορίας γύρω από το Τέμενος Βαγιαζήτ

Συντάκτης Νewsroom 23 Μαρτίου, 2017 18:08

Απαγορεύσεις κυκλοφορίας γύρω από το Τέμενος Βαγιαζήτ

Την απόφαση για απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων γύρω από το Τέμενος Βαγιαζήτ πήρε ο Διευθυντής Αστυνομίας Ορεστιάδας Πασχάλης Συριτούδης ύστερα από την καταστροφική φωτιά στο ιστορικό μνημείο. Η απαγόρευση τέθηκε σε ισχύ από σήμερα 23/3. Αναλυτικά η απόφαση:

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1,2,3,4,52 παρ. 2, 103,104,105 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ Α-57) «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις νεότερες διατάξεις του Ν.3542/07 (ΦΕΚ-Α-50).
2. Το άρθρο 420 Ποινικού Κώδικα.
3. Η υπ’ αριθμό 4.553.398 από 22-03-2017 Σηματική αναφορά του Α.Τ. Διδυμοτείχου.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και
5. Αποσκοπούντες στην ομαλή – ασφαλή κυκλοφορία των πεζών – οχημάτων και την αποφυγή πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την διακοπή της κυκλοφορίας των πάσης φύσης οχημάτων και την διέλευση των πεζών στην πόλη του Διδυμοτείχου και συγκεκριμένα επί των οδών:
α) 28ης Μαΐου (από το ύψος της οδού Δημοκρατίας μέχρι την οδό Θεοτοκοπούλου)
β) Δημοκρατίας (από το ύψος της οδού Κόρζωνος μέχρι την οδό 28ης Μαΐου) πλην των οχημάτων ΤΑΞΙ
γ) Θεοτοκοπούλου και επί της Πλατείας Δημοκρατίας, για λόγους ασφαλείας.

Άρθρο 2ο

Η κυκλοφορία των οχημάτων και των πεζών θα διεξάγεται μέσω των οδών Βασ. Αλεξάνδρου, Μπουμπουλίνας, Υψηλάντου και Κόρζωνος.

Άρθρο 3ο

α) Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από σήμερα 23-03-2017 για λόγους ασφαλείας και μέχρι νεοτέρας.
β) Η εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης ανατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα Διδυμοτείχου και εφαρμόζεται από την τοποθέτηση των υπό του Κ.Ο.Κ. προβλεπόμενων πινακίδων απαγόρευσης κυκλοφορίας, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Διδυμοτείχου.
γ) Οι παραβάτες της παρούσας, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 Π.Κ. και των άρθρων 3,4,16,34,103 του Ν.3542/2007 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».
δ) Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

Ορεστιάδα 23 Μαρτίου 2017
Ο
Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς
Πασχάλης Κ. ΣΥΡΙΤΟΥΔΗΣ
Αστυν. Διευθυντής


Συντάκτης Νewsroom 23 Μαρτίου, 2017 18:08

Συνεντεύξεις

NALMPANTIS200

Δημοφιλή άρθρα

Μουρμούρια

Ράδιο Έβρος TV