Τελευταια διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας

Συντάκτης Νewsroom 20 Αυγούστου, 2019 09:44

Τελευταια διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας

Με μια διπλή συνεδρίαση κλείνει απόψε ο κύκλος της παρούσας σύνθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας καθώς της Κυριακή αναμένεται να πραγματοποιηθεί η ορκωμοσία του νέου συμβουλίου που προέκυψε στις εκλογές της 26ης Μαΐου.

Η πρώτη συνεδρίαση ,που είναι χαρακτηρισμένη ως ειδική, θα πραγματοποιηθεί στις 8 με μοναδικό θέμα την Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης – απολογισμού του Δήμου Ορεστιάδας οικονομικού έτους 2018 ενώ η δεύτερη ,τακτική συνεδρίαση, θα απασχολήσει το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου με 8 θέματα μεταξύ των οποίων η Έγκριση της 2ης Αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Ορεστιάδας για το έτος 2019 αλλά και η έγκριση της συνδιοργάνωσης του 20ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας που θα ξεκινάει την επόμενη Παρασκευή 30.08.2019

Αναλυτικά οι δύο προσκλησεις:

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Ειδική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 και τα άρθρα 95 & 163 του N. 3463/06 στις 20.08.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης – απολογισμού του Δήμου Ορεστιάδας οικονομικού έτους 2018.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο  67 του N. 3852/2010, στις 20.08.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 21:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.

Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.
Θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ορεστιάδας οικονομικού έτους 2019.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας
  2. Έγκριση δικαιώματος υπεκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων από τον μισθωτή.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας
  3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης αδειοδότησης και τοποθέτησης υδρομέτρων σε παροχές ύδρευσης του Δήμου Ορεστιάδας.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
  4. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης για την επέκταση οδικού φωτισμού (ΣΑΤΑ).Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
  5. Έγκριση συνδιοργάνωσης από το Δήμο Ορεστιάδας και το Θρακικό Κέντρο Πολιτισμού ΔΙΟΝΥΣΟΣ  του 20ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας, που θα πραγματοποιηθεί από 30.08.2019 έως και 08.09.2018, έγκριση των δαπανών και εξειδίκευση της πίστωσης.Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
  6. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Βύσσας».Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
  7. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή σωληνωτού στη Ν. Βύσσα».Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
  8. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση Πάρκου Β. Κυριακίδη».Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

Συντάκτης Νewsroom 20 Αυγούστου, 2019 09:44

Συνεντεύξεις

Μουρμούρια

Δημοφιλή άρθρα

Μουρμούρια

Ράδιο Έβρος TV