Νέα προκήρυξη μονίμων θέσεων στα νοσοκομεία του Έβρου

Συντάκτης Νewsroom Μάιος 8, 2019 10:38

Νέα προκήρυξη μονίμων θέσεων στα νοσοκομεία του Έβρου

Εγκρίθηκε νέα προκήρυξη μονίμων θέσεων στα δύο νοσοκομεία του Έβρου και συγκεκριμένα:

Νοσοκομείο Διδυμοτείχου

3 θέσεις ΤΕ Νοσηλευτικής

1 θέση  ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής

1 θέση ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (Νοσοκόμου)

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης

10 θέσεις ΤΕ Νοσηλευτικής

4 θέσεις ΔΕ Νοσηλευτικής

1 θέση ΠΕ Μηχανικών Ηλεκτρονικής

Οι θέσεις αυτές μόνιμου προσωπικού πλην ιατρών  5 για το Γ.Ν.Διδ/χου και 15 για το Π.Γ.Ν.Αλεξ/λης αυτές έρχονται να προστεθούν α) σε αυτές που είχαν ήδη εγκριθεί (3 για Διδ/χο και 5 για Π.Γ.Ν.Α) καθώς και στις νέες θέσεις γιατρών ΕΣΥ (6 για Διδ/χο και 17 για Π.Γ.Ν.Α.). Με αυτές τις προκηρύξεις και τον ισχύοντα από 1/1/2019 κανονισμό του 1 προς 1, που σημαίνει ότι όποια θέση κενωθεί για οποιοδήποτε λόγο (συνταξιοδότηση, παραίτηση, κινητικότητα κ.λ.π.) θα προκηρύσσεται αμέσως, καλύπτεται σημαντικό μέρος των κενών σε προσωπικό.


Συντάκτης Νewsroom Μάιος 8, 2019 10:38

Συνεντεύξεις

NALMPANTIS200
Μουρμούρια

Ράδιο Έβρος TV