Τα πόθεν έσχες των βουλευτών του Έβρου

Συντάκτης Νewsroom 23 Ιουνίου, 2022 15:01

Τα πόθεν έσχες των βουλευτών του Έβρου

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πόθεν έσχες για την οικονομική χρήση του 2020 όσων είναι υπόχρεοι από τα πολιτικά πρόσωπα και τους αιρετούς κατάθεσης στην Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Βουλής.

Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης που κατατέθηκαν στην Επιτροπή το 2021 και αφορούν την οικονομική χρήση του 2020, συνολικά ανέρχονται σε 1.068

Οι δηλώσεις που αναρτώνται και στην ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων είναι ανέλεγκτες όπως τις κατέθεσαν οι υπόχρεοι.


Δείτε τα “πόθεν έσχες” των βουλευτών του Έβρου για το 2021 (χρήση 2020):

Γκαρά Αναστασία (ΣΥΡΙΖΑ)
Έσοδα: Συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές κλπ: 30.251,88 ευρώ
Εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά: 4.510,50 ευρώ
Μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα: 21,16 ευρώ
Αναλυτικά δείτε ΕΔΩ

Δερμεντζόπουλος Χρήστος (Νέα Δημοκρατία)
Έσοδα: Συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές κλπ: 34.926,65 ευρώ
Εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά: 1.382,25 ευρώ
Από ακίνητα: 560,00 ευρώ
Μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα: 10,33 ευρώ
Αναλυτικά δείτε ΕΔΩ

Δημοσχάκης Αναστάσιος (Νέα Δημοκρατία)
Έσοδα: Συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές κλπ: 49.371,61 ευρώ
Εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά: 5.383,50 ευρώ
Από ακίνητα: 60,00 ευρώ
Μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα: 21,48 ευρώ
Οικονομικές ενισχύσεις: 33.891,84 ευρώ (ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΥΤΟ , ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ , ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ , Βάσει του άρθρου 63 του Συντάγματος , Ζ Ψήφισμα αρθ.2 παρ.4 ΦΕΚ
82/Α/30.05.91 , ΦΕΚ 51/Α/10.04.1997, ΦΕΚ 151/Α/1994 και άρθρου 63 του Συντάγματος , ΠΟΛ 1077Α0012/28.02.2000.)
Αναδρομικά προηγούμενων ετών: 614,53 ευρώ (ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ , ΕΤΟΥΣ 2015
ΠΟΣΟ 441,67 € & ΕΤΟΥΣ 2016 ΠΟΣΟ 172,86 €.)
Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω ποσά αφορούν στον βουλευτή ωστόσο αναλυτικά στην δήλωση ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ περιλαμβάνονται και τα στοιχεία της συζύγου του βουλευτή
Αναλυτικά δείτε ΕΔΩ

Κελέτσης Σταύρος (Νέα Δημοκρατία)
Έσοδα: Συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές κλπ: 36.128,88 ευρώ
Μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα: 0,01 ευρώ
Εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά: 11.009,50 ευρώ
Ποσά από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές, κληρονομιές, Επίδομα αλλοδ, εφάπαξ κλπ : 200,00 ευρώ
Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω ποσά αφορούν στον βουλευτή ωστόσο αναλυτικά στην δήλωση ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ περιλαμβάνονται και τα στοιχεία της συζύγου του βουλευτή
Αναλυτικά δείτε ΕΔΩ

Δείτε τα περσινά πόθεν έσχες των βουλευτών Έβρου ΕΔΩ


Συντάκτης Νewsroom 23 Ιουνίου, 2022 15:01

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV