Πρόσληψη φιλολόγου στο Δήμο Ορεστιάδας

Συντάκτης Νewsroom 11 Φεβρουαρίου, 2020 12:50

Πρόσληψη φιλολόγου στο Δήμο Ορεστιάδας

Ο Δήμος Ορεστιάδας γνωστοποιεί την πρόθεση του για την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας από 15.2.2020 έως την 15.6.2020 και τη δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης, για το επόμενο σχολικό έτος 2020-2021, έως της λήξης του προγράμματος σε περίπτωση παράτασης του προγράμματος ΤΕΒΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση με βιογραφικό σημείωμα, να έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11-17 Ν. 3584/07 όπως ισχύουν τα οποία με υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνει ότι πληρούνται.

Επίσης πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνες δηλώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16-17 Ν. 3584/07 όπως ισχύουν.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με το βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι την 13.2.2020 στo γραφείo Δημάρχου Β.Κων/νου 9-11 ΤΚ 68200 (τηλ. 2552350302,301) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Συντάκτης Νewsroom 11 Φεβρουαρίου, 2020 12:50

Συνεντεύξεις

NALMPANTIS200

Δημοφιλή άρθρα

NALMPANTIS200

Ράδιο Έβρος TV