Προκήρυξη για την θέση Διοικητή στο ΚΥΤ Φυλακίου

Συντάκτης Νewsroom 10 Φεβρουαρίου, 2020 09:33

Προκήρυξη για την θέση Διοικητή στο ΚΥΤ Φυλακίου

Προκήρυξη για την κάλυψη των θέσεων διοικητών στα πέντε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ), σε Λέσβο, Σάμο, Κω, Λέρο και στο Φυλάκιο Έβρου, εξέδωσε το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο αρμόδιος υπουργός Νότης Μηταράκης και αναρτήθηκε στη Διαύγεια, η θητεία θα είναι ετήσια, με δυνατότητα διετούς παράτασης, ενώ θα μπορεί να παραταθεί ή να ανανεωθεί, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες του εκάστοτε ΚΥΤ.

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των συγκεκριμένων θέσεων πρέπει να έχουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση, με ικανότητα και εμπειρία στη διοίκηση ή/και εξειδίκευση στο πεδίο των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και να την υποβάλουν στην έδρα της Κεντρικής Υπηρεσίας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης στην Αθήνα.

Για την επιλογή των διοικητών θα συνεκτιμηθούν, μεταξύ άλλων, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι, συναφείς ή όχι με το αντικείμενο της υπηρεσίας, συγγραφικό έργο ή εισηγήσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια και ημερίδες που σχετίζονται με το αντικείμενο της υπηρεσίας.

Οσον αφορά στις αποδοχές των διοικητών των ΚΥΤ έχουν καθοριστεί ως εξής: Βασικός Μισθός: Οι αποδοχές του Μ.Κ. 8 της Π.Ε. κατηγορίας (1.505 ευρώ) και επίδομα θέσης ευθύνης, ύψους 450 ευρώ, που αντιστοιχεί στο επίδομα που λαμβάνουν οι προϊστάμενοι διευθύνσεων και οι προϊστάμενοι των πολιτικών γραφείων των μελών της κυβέρνησης και των υφυπουργών.

Στις αποδοχές αυτές προστίθενται επιπλέον, επίδομα απομακρυσμένων – παραμεθόριων περιοχών, της τάξης των 100 ευρώ και μηνιαία οικογενειακή παροχή για ανήλικα τέκνα, εάν υπάρχουν(70 ευρώ για 1 παιδί, 120 ευρώ για 2 παιδιά, 170 ευρώ για 3 παιδιά). Το σύνολο των αποδοχών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τα ισχύοντα, καθώς και σε κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών φορέων και στις λοιπές νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων. 

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ

Πηγή: efsyn.gr


Συντάκτης Νewsroom 10 Φεβρουαρίου, 2020 09:33

Συνεντεύξεις

Μουρμούρια

Δημοφιλή άρθρα

NALMPANTIS200

Ράδιο Έβρος TV