Παρέμβαση Επαγγελματιών Θράκης: Σχέδια Ειδικής Οικονομικής Ζώνης προωθεί ΜΚΟ ερήμην της τοπικής κοινωνίας

Συντάκτης Νewsroom 2 Νοεμβρίου, 2011 09:36

Παρέμβαση Επαγγελματιών Θράκης: Σχέδια Ειδικής Οικονομικής Ζώνης προωθεί ΜΚΟ ερήμην της τοπικής κοινωνίας

Επιστολή προς τον τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό τους όργανο την Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων, έστειλαν οι πέντε πρόεδροι των Ομοσπονδιών Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων, την Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,  της Δράμας Όθωνας  Μουρμούρης, του Έβρου Αθανάσιος Μπέλας, της Καβάλας Παναγιώτης Αρσονιάδης, της Ξάνθης Σωτήριος Τσιακίρογλου και της Ροδόπης Δέσποινα Χατζημάνου.

Με την επιστολή τους οι πέντε πρόεδροι διατυπώνουν τις ανησυχίες του κλάδου για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η δημιουργία Ειδικής Οικονομικής Ζώνης στην Θράκη και ζητούν να ακουστεί η άποψή τους πριν παρθούν οι σχετικές αποφάσεις.

Στην επιστολή τους αναφέρουν :

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, με ιδιαίτερη έμφαση από τα μέσα του Σεπτέμβρη κι εντεύθεν, εμφανίστηκε στην περιοχή μας μία άνευ προηγουμένου για τα τοπικά δεδομένα εργώδης προσπάθεια εκ μέρους του «Χρηματοοικονομικού Φόρουμ Θράκης» (ενός «ανεξάρτητου ευρωπαϊκού οργανισμού–μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ελληνικού ιδρύματος» όπως συστήνεται στην επίσημη ιστοσελίδα του: http://www.economicforumofthrace.eu/?cat=6 υπό τη νομικό, πρώην στέλεχος της Deutsche Bank Κατερίνα Καραγιάννη) για τη δημιουργία Ειδικής Οικονομικής Ζώνης σε επίπεδο Θράκης.

Η δημιουργία ΕΟΖ στη Θράκη δε συνιστά καινοφανές αίτημα για τους φορείς της περιοχής. Αλλά επί της ουσίας ξεκίνησε και φούντωσε, ως συζήτηση αναπτυξιακής δυνατότητας, ελκυστικής ευκαιρίας και φιλόδοξης προοπτικής της περιοχής, στους κόλπους του 2ου Συνεδρίου του Φόρουμ αρχές Σεπτεμβρίου (όπου ο Γ.Γραμματέας Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης έδωσε το θετικό «παρών»),  για να διαχυθεί τάχιστα στον Τύπο μέσα στο επόμενο διάστημα, ως πληροφορία εκ μέρους του Φόρουμ, ο στόχος του να κάνει τη Θράκη «ΕΟΖ».

Προώθηση ερήμην της τοπικής κοινωνίας

Έκπληκτοι παρακολουθούσαμε τις ανακοινώσεις, πλέον, που έκανε η Πρόεδρος του Χρηματοοικονομικού Φόρουμ Θράκης στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για την ετοιμότητα κατάθεσης μέχρι και ολοκληρωμένης πρότασης-αιτήματος εκ μέρους της ελληνικής πλευράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση! Ο δε Τύπος – τοπικός και πανελλήνιος – συνέδεε άμεσα τους στόχους του Φόρουμ και με το γερμανικό υπόβαθρό του αλλά και με τις συζητήσεις που είχαν οι υψηλόβαθμοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι της Γερμανίας κατά τις πρόσφατες επισκέψεις τους στην Ελλάδα με τους Έλληνες ομόλόγους τους.

Μονομερείς ενέργειες της προέδρου του Φόρουμ

Την αμηχανία μας από τις ραγδαίες εξελίξεις διαδέχθηκε η έντονη ανησυχία όταν είδαμε τις επιμέρους ενέργειες της Προέδρου του Φόρουμ για την επίτευξη της ΕΟΖ: έχοντας εξασφαλίσει τη θεσμική στήριξη των τριών από τα τέσσερα Επιμελητήρια της Θράκης η Πρόεδρος του Φόρουμ απευθύνθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος με επιστολή (που κοινοποίησε στους δύο Αντιπροέδρους της Κυβέρνησης και στον Υπουργό Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας) ζητώντας του να δράσει γρήγορα!

Συγκεκριμένα αναφέρει «…αποφασίσαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις προσπάθειες που έχει ξεκινήσει το Χρηματοοικονομικό Φόρουμ Θράκης σε συνεργασία με επιχειρηματίες της περιοχής, για τον χαρακτηρισμό της Θράκης ως ζώνη με ειδικό φορολογικό καθεστώς. Ήδη έχουμε κάνει συζητήσεις με τα κοινοτικά όργανα αλλά και με ευρωπαϊκές κυβερνήσεις… Και παρακάτω: «Σας ζητάμε να δράσετε. Να δράσετε γρήγορα πριν μας προλάβουν οι εξελίξεις. …να τεθείτε επικεφαλής ενός ενιαίου πια αιτήματος με κρατική υπόσταση που θα επιδιώκει την επιβολή στη Θράκη ζώνης με ειδικό φορολογικό καθεστώς.»

Στην επιστολή της αυτή επισυνάπτει και την «τεχνική έκθεση του πληρεξούσιου δικηγόρου» του Φόρουμ Δρ. Hans Beeg «όπου αναλύονται οι δυνατότητες και οι προϋποθέσεις που πληροί η Θράκη βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας για να μπορέσει να μετεξελιχθεί σε μια ζώνη με ειδικό φορολογικό καθεστώς».

Καμία αναφορά στους μικρομεσαίους

Στην εν λόγω «τεχνική έκθεση» δεν γίνεται η παραμικρή αναφορά στον υφιστάμενο οικονομικό ιστό μικρομεσαίων επιχειρήσεων που συνιστούν το 99,9% της περιφερειακής μας οικονομίας. Αντιθέτως αναλύονται τα προνόμια μιας ΕΟΖ τα οποία θεσπίζονται και ισχύουν «…επί διαμετακομιζομένων αγαθών που δεν παράγονται στη χώρα». Από τα στοιχεία και τις περιγραφές της έκθεσης προκύπτουν αβίαστα:

1. ότι η ΕΟΖ που επιχειρείται «να επιβληθεί» στη Θράκη θα προσομοιάζει στις ΕΟΖ της Κίνας, της Κορέας, της Ινδίας και των Η.Α.Εμιράτων,

2. ότι οι εταιρείες που θα ιδρύουν επιχειρήσεις εντός ΕΟΖ θα απολαμβάνουν επωφελέστερους όρους αγοράς δομημένων/αναπτυχθέντων ακινήτων (σ.σ.: αν και σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγρ. 8 του Εφαρμοστικού Νόμου του Μεσοπρόθεσμου, επιτρέπονται πλέον και οι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ακινήτων όχι μόνο του δημοσίου αλλά και ιδιωτών με υπογραφή Υπουργού Οικονομικών αν κρίνονται αναγκαίες για την πραγματοποίηση επενδυτικού σχεδίου),

3. ότι οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα απολαμβάνουν εν μέρει αδάπανη υποστήριξη για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών ίδρυσης της επιχείρησής τους εντός ΕΟΖ ή φορολογική απαλλαγή αναφορικά με γήπεδα και κτήρια,

4. και επίσης ότι οι εταιρείες αυτές μπορούν να απαλλάσσονται από εταιρικό φόρο εισοδήματος ή φόρο εισοδήματος.

5. Η δε Πολωνία με τις 17 νομοθετημένες και 14 ενεργές ΕΟΖ αναφέρεται στην τεχνική έκθεση όχι ως παράδειγμα προς μίμηση εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης (αφού στην Πολωνία οι ΕΟΖ είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας και οριοθετημένες εκτός αστικού ιστού για επενδύσεις ύψους 100.000 € και άνω – σύμφωνα με το ΑΠΦ3015/ΑΣ115-24/05/2011 έγγραφο της ελληνικής Πρεσβείας στη Βαρσοβία) αλλά ως προηγούμενο νομολογίας σύστασης Ειδικής Ζώνης σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της οποίας άλλωστε η νομοθεσία δεν επιτρέπει επί της αρχής την καθιέρωσή τους εντός ευρωπαϊκού εδάφους.

6. Τέλος, η τεχνική αυτή έκθεση, περιγράφει τις νομικές και γραφειοκρατικές διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν από το ελληνικό κράτος για να μπορέσει να συσταθεί ΕΟΖ στη Θράκη. Δεν αποτελεί, σίγουρα, μελέτη για τον ενδεδειγμένο τύπο ΕΟΖ στην περιοχή μας όπου επικρατεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, ούτε περιγράφει το πώς τα προνόμιά της θα επιδράσουν θετικά στην παραγωγικότητα, την εργασία και την αύξηση του ΑΕΠ της περιοχής.

Ανισομερής μεταχείριση της Περιφέρειας

Λαμβανομένων των ανωτέρω διαμειφθέντων για τη Θράκη – που αφενός παραμένουν αγνώστου περιεχομένου, αφετέρου μεταχειρίζονται ανισομερώς την Περιφέρειά μας με συνέπεια να κινδυνεύει η Ανατολική Μακεδονία να υποστεί αρνητικό αντίκτυπο είτε εξαιτίας αποκλεισμού της από μία αναπτυξιακή ΕΟΖ στη Θράκη είτε εξαιτίας γειτνίασης με μία ΕΟΖ που θα υποβαθμίσει την οικονομία της Θράκης – και
α) εν απουσία της όποιας διαδικασίας θεσμικής ενημέρωσης ή κοινωνικής διαβούλευσης για ΕΟΖ στην περιοχή  μας,
β) εν απουσία οιασδήποτε οικονομοτεχνικής μελέτης, μελέτης σκοπιμότητας ή επιστημονικής πρότασης βάσει της οποίας θα μπορούσε να διατυπωθεί θετική ή αρνητική άποψη, πληροφορούμενοι εσχάτως, δε, πως εντός της εβδομάδος επίκειται συνάντηση της Προέδρου του Χρηματοοικονομικού Φόρουμ Θράκης με αρμόδιο Υπουργό προκειμένου να υπογραφεί εκ μέρους της ελληνικής Κυβέρνησης η μελέτη του Φόρουμ που θα συνοδεύσει την αίτηση της χώρας μας, κατόπιν απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου, προς την αρμόδια Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να επιτραπεί η καθιέρωση ΕΟΖ στη Θράκη,

Να αναλάβει δράση η Συνομοσπονδία

Παρακαλούμε, η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος, αφού μελετήσει το θέμα, όπως αναλάβει πρωτοβουλία ενημέρωσης της Ελληνικής Κυβέρνησης για τις θέσεις μας περί ΕΟΖ και ενημέρωσης των παραγωγικών τάξεων και των θεσμικών τους φορέων εν γένει της κοινωνίας στην Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, για τους όρους και τα αποτελέσματα των ΕΟΖ ανά τον κόσμο, για το αν πρέπει να αποτελεί επιδίωξη η δημιουργία μίας ΕΟΖ στην Αν. Μακεδονία & Θράκη και υπό ποίες προϋποθέσεις και περιεχόμενο μία ΕΟΖ στην περιοχή μας θα ενίσχυε τον παραγωγικό και κοινωνικό της ιστό.

Για επιβολή μιλούν οι επαγγελματοβιοτέχνες

Η «επιβολή» – όπως την εισηγείται το ίδιο το Χρηματοοικονομικό Φόρουμ προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό – ΕΟΖ στη Θράκη, δεν μας προϊδεάζει θετικά για το μέλλον της υφιστάμενης μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Η καθιέρωση όμως μίας ΕΟΖ με όρους ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας οφείλει να αποτελεί αντικείμενο ευρείας διαβούλευσης και να αφορά στο σύνολό της την Αν. Μακεδονία & Θράκη – όχι να τη διασπά.

Πηγή: Εβδόμη


Συντάκτης Νewsroom 2 Νοεμβρίου, 2011 09:36

Συνεντεύξεις

NALMPANTIS200

Δημοφιλή άρθρα

Μουρμούρια

Ράδιο Έβρος TV