Μνημόνιο Συνεργασίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης με το Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων της Cisco

Συντάκτης Νewsroom 8 Απριλίου, 2021 12:07

Μνημόνιο Συνεργασίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης με το Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων της Cisco

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψε την Τετάρτη 7 Απριλίου εκ μέρους του
Δήμου Αλεξανδρούπολης ο Δήμαρχος Γιάννης Ζαμπούκης με το Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων της Cisco, στη Θεσσαλονίκη.

Στόχος του μνημονίου συνεργασίας είναι η από κοινού ανάπτυξη, έρευνα,
διάδοση και εκπαίδευση σε τεχνολογίες ψηφιακού μετασχηματισμού, η
δημιουργία καινοτόμων λύσεων σε προβλήματα της καθημερινότητας σχετικά με τη λειτουργία της κοινωνίας, καθώς και η συνεργασία με αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού.

Πιο συγκεκριμένα το μνημόνιο συνεργασίας προβλέπει μεταξύ άλλων:
 Εκπόνηση ερευνών και μελετών και ανάπτυξη καινοτόμων
προγραμμάτων και πιλοτικών τεχνολογικών εφαρμογών.
 Δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τεχνολογίες αιχμής και
δημιουργική οικονομία.
 Αξιοποίηση διεθνών δικτύων για την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ
τοπικών εταιρειών και των ομολόγων τους στο εξωτερικό.
 Διοργάνωση εθνικών και διεθνών εκδηλώσεων.
 Συνδιοργάνωση σεμιναρίων κατάρτισης και άλλων εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων με σκοπό την ανάπτυξη εξειδικευμένων γνώσεων και
δεξιοτήτων σύμφωνα με τις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.
 Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα που σχετίζονται με το μέλλον της
εργασίας, της επιχειρηματικότητας, της εκπαίδευσης και του ψηφιακού
μετασχηματισμού.

Μετά την υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας ο κ. Ζαμπούκης ανέφερε ότι «η συγκεκριμένη συμφωνία προσβλέπει στην επίτευξη της αποτελεσματικής άυλης εξυπηρέτησης και επικοινωνίας ανάμεσα στον δήμο και τους δημότες, ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο σημείο του δήμου, ο οποίος είναι ο πέμπτος πιο «απλωμένος» γεωγραφικά στην Ελλάδα, καθώς και τους τομείς της τηλεϊατρικής και των σχετικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και της εκπαίδευσης των πολιτών. Στόχος μας είναι η δικτύωση των τοπικών επιχειρήσεων και των νεοφυών ομάδων και συλλογικοτήτων με την πλέον καταξιωμένη εταιρεία στον χώρο της ψηφιακής επιστημονικής κοινότητας».


Συντάκτης Νewsroom 8 Απριλίου, 2021 12:07

Συνεντεύξεις

NALMPANTIS200

Δημοφιλή άρθρα

NALMPANTIS200

Ράδιο Έβρος TV