Επιπλέον υπερδέσμευση για το LEADER σε δυο αναπτυξιακές εταιρείες του νομού Έβρου

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 3 Μαΐου, 2024 10:41

Επιπλέον υπερδέσμευση για το LEADER σε δυο αναπτυξιακές εταιρείες του νομού Έβρου

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης & ο Υφυπουργός, Σταύρος Κελέτσης σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Δημήτρη Παπαγιαννίδη ανακοινώνουν την έγκριση επιπλέον υπερδέσμευσης στην ΟΤΔ ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Eκαι στην ΟΤΔ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα) των Τοπικών Προγραμμάτων LEADER/CLLD του Νομού Έβρου.  

Το 2022 για την κάλυψη του αυξημένου ενδιαφέροντος από επιχειρηματίες και επενδυτές της περιοχής παρέμβασης, εγκρίθηκε υπερδέσμευση συνολικού ύψους 1.500.000,00 € για την ΟΤΔ ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.E και 1.200.000,00 € για την ΟΤΔ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.

Swiss Approval

Λόγω της μεγάλης απήχησης του τοπικού προγράμματος στον τοπικό πληθυσμό και της ανάγκης κάλυψης επιπλέον αναγκών, κρίθηκε απαραίτητη η επιπλέον έγκριση ποσού υπερδέσμευσης ύψους 2.823.611,65€, για την ΟΤΔ ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.E.με το συνολικό εγκεκριμένο ποσό να ανέρχεται σε 4.323.611,65 € και  η επιπλέον έγκριση ποσού υπερδέσμευσης ύψους 352.052,19€, για την ΟΤΔ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. με το συνολικό εγκεκριμένο ποσό να ανέρχεται σε 1.552.052,19 €.

Οι επιπλέον πόροι θα διατεθούν για την θωράκιση και ενδυνάμωση της τοπικής επιχειρηματικότητας στους τομείς της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, του τουρισμού, της βιοτεχνίας, καθώς και λοιπών υπηρεσιών.

Μέσω των τοπικών προγραμμάτων επιδιώκεται η ανασυγκρότηση του Νομού Έβρου και η επίτευξη των στρατηγικών στόχων των περιοχών παρέμβασης των ΟΤΔ ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.E.  και ΟΤΔ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.


Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 3 Μαΐου, 2024 10:41
Swiss Approval

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV