Χρήσιμες πληροφορίες για τον τρόπο ψηφοφορίας

Συντάκτης Ιουλία Νιχωρίτη 25 Μαΐου, 2019 10:13

Χρήσιμες πληροφορίες για τον τρόπο ψηφοφορίας

Πληροφορίες για την διευκόλυνση των εκλογέων, καθώς για πρώτη φορά διεξάγονται τετραπλές εκλογές στην Ελλάδα.

Για την καλύτερη διευκόλυνση των εκλογέων, το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει ότι λόγω της μεγάλης αύξησης των εκλογικών τμημάτων, καθόσον για πρώτη φορά διεξάγονται τετραπλές εκλογές στη χώρα μας (Ευρωεκλογές, Περιφερειακές, Δημοτικές και Κοινοτικές), ενδέχεται οι ψηφοφόροι να ψηφίζουν αυτή τη φορά σε διαφορετικό σχολικό συγκρότημα από αυτό που ψήφιζαν συνήθως.

Σε αυτές τις εκλογές οι ψηφοφόροι ψηφίζουν σε δύο γειτονικά τμήματα (π.χ. 123Α, 123Β). Στο Α ψηφίζουν για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Περιφέρεια και στο Β για τον Δήμο και την Κοινότητα.

Μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου Εσωτερικών www.ypes.gr, οι εκλογείς μπορούν να βρουν χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν σε όλες τις εκλογές, καθώς και το εκλογικό τμήμα που ψηφίζουν. Αντίστοιχη ενημέρωση μπορούν οι ψηφοφόροι να λάβουν από τις σχετικές υπηρεσίες του οικείου Δήμου.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι σε αυτές τις εκλογές ψηφίζουμε με σταυρό προτίμησης.

Για τις Ευρωεκλογές, οι ψηφοφόροι θα επιλέξουν το ψηφοδέλτιο με το κόμμα που επιθυμούν και θα εκφράσουν την προτίμησή τους υπέρ τεσσάρων κατά ανώτατο όριο υποψηφίων του συνδυασμού που θα επιλέξουν.

Για τις Περιφερειακές Εκλογές, με το σταυρό προτίμησης ο εκλογέας εκφράζει την προτίμησή του:

 • Προς έναν υποψήφιο σύμβουλο στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται έως και 3 περιφερειακοί σύμβουλοι.
 • Προς έναν ή δύο υποψηφίους συμβούλους στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται από 4 έως και 7 περιφερειακοί σύμβουλοι.
 •  Προς έναν ή δύο ή τρεις υποψηφίους συμβούλους στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται από 8 έως και 12 περιφερειακοί σύμβουλοι.
 • Προς έναν ή δύο ή τρεις ή τέσσερις υποψηφίους συμβούλους στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται περισσότεροι από 12 περιφερειακοί σύμβουλοι.

Για τις Δημοτικές Εκλογές, με το σταυρό προτίμησης ο εκλογέας εκφράζει την προτίμησή του:

 • σε δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια: έως τρεις σταυρούς προτίμησης
 • σε δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες:

o   όταν η εκλογική περιφέρεια έχει έως τρεις έδρες: έναν σταυρό προτίμησης

o   όταν η εκλογική περιφέρεια έχει περισσότερες από τρεις έδρες: έως τρεις σταυρούς προτίμησης

και έναν σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο από τις λοιπές εκλογικές περιφέρειες του δήμου

 • Σε κοινότητες άνω των 300 κατοίκων: έως δύο (2) σταυρούς προτίμησης.
 • Σε κοινότητες κάτω των 300 κατοίκων: έναν (1) σταυρό προτίμησης.

Από την σχετική εφαρμογή του Υπουργείου Εσωτερικών πως γίνεται η σταυροδοσία σε όσους ψηφίζουν στον νομό Έβρο:

Για τις Ευρωεκλογές, όπως και σε όλη την χώρα,  οι ψηφοφόροι θα επιλέξουν το ψηφοδέλτιο με το κόμμα που επιθυμούν και θα εκφράσουν την προτίμησή τους σημειώνοντας έως τέσσερις σταυρούς στα ονόματα των υποψηφίων του συνδυασμού που θα επιλέξουν.

Για τις Περιφερειακές Εκλογές έως 4 σταυροί ανά υποψήφιο σύμβουλο στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού που θα επιλέξουν.

Για τις Δημοτικές Εκλογές:

Δήμος Ορεστιάδας

 • Δημοτική Ενότητα Τριγώνου: έως 3 σταυροί ανά υποψήφιο. Ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει ένα, επιπλέον, σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο άλλης εκλογικής περιφέρειας.
 • Δημοτική Ενότητα Βύσσας: έως 3 σταυροί ανά υποψήφιο. Ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει ένα, επιπλέον, σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο άλλης εκλογικής περιφέρειας.
 • Δημοτική Ενότητα Κυπρίνου: έως 1 σταυρό ανά υποψήφιο. Ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει ένα, επιπλέον, σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο άλλης εκλογικής περιφέρειας.
 • Δημοτική Ενότητα Ορεστιάδος: έως 3 σταυροί ανά υποψήφιο. Ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει ένα, επιπλέον, σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο άλλης εκλογικής περιφέρειας.

Δήμος Διδυμοτείχου

 • Δημοτική Ενότητα Μεταξάδων: έως 3 σταυροί ανά υποψήφιο. Ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει ένα, επιπλέον, σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο άλλης εκλογικής περιφέρειας.
 • Δημοτική Ενότητα Διδυμοτείχου: έως 3 σταυροί ανά υποψήφιο. Ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει ένα, επιπλέον, σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο άλλης εκλογικής περιφέρειας.

Δήμος Σουφλίου

 • Δημοτική Ενότητα Ορφέα: έως 3 σταυροί ανά υποψήφιο. Ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει ένα, επιπλέον, σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο άλλης εκλογικής περιφέρειας.
 • Δημοτική Ενότητα Σουφλίου: έως 3 σταυροί ανά υποψήφιο. Ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει ένα, επιπλέον, σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο άλλης εκλογικής περιφέρειας.
 • Δημοτική Ενότητα Τυχερού: έως 3 σταυροί ανά υποψήφιο. Ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει ένα, επιπλέον, σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο άλλης εκλογικής περιφέρειας.

Δήμος Αλεξανδρούπολης

 • Δημοτική Ενότητα Αλεξανδρούπολης: έως 3 σταυροί ανά υποψήφιο. Ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει ένα, επιπλέον, σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο άλλης εκλογικής περιφέρειας.
 • Δημοτική Ενότητα Τραϊανούπολης: έως 1 σταυρό ανά υποψήφιο. Ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει ένα, επιπλέον, σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο άλλης εκλογικής περιφέρειας.
 • Δημοτική Ενότητα Φερών: έως 3 σταυροί ανά υποψήφιο. Ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει ένα, επιπλέον, σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο άλλης εκλογικής περιφέρειας.

Για τις Κοινοτικές Εκλογές:

 • Δήμος Ορεστιάδας, Δημοτική Ενότητα Τριγώνου, Κοινότητες:
  Κοινότητες Τριγώνου
 • Δήμος Ορεστιάδας, Δημοτική Ενότητα Βύσσας, Κοινότητες:
  κοινότητες Βύσσας
 • Δήμος Ορεστιάδας, Δημοτική Ενότητα Κυπρίνου, Κοινότητες:
  κοινότητες Κυπρίνου
 • Δήμος Ορεστιάδας, Δημοτική Ενότητα Ορεστιάδος, Κοινότητες:

 • Δήμος Διδυμοτείχου, Δημοτική Ενότητα Μεταξάδων, Κοινότητες:
  κοινότητες Μεταξάδων
 • Δήμος Διδυμοτείχου, Δημοτική Ενότητα Διδυμοτείχου, Κοινότητες:
  κοινότητες Διδυμοτείχου
 • Δήμος Σουφλίου, Δημοτική Ενότητα Ορφέα, Κοινότητες:
  κοινότητες Ορφέα
 • Δήμος Σουφλίου, Δημοτική Ενότητα Σουφλίου, Κοινότητες:
  κοινότητες Σουφλίου
 • Δήμος Σουφλίου, Δημοτική Ενότητα Τυχερού, Κοινότητες:
  κοινότητες Τυχερού

 • Δήμος Αλεξανδρούπολης, Δημοτική Ενότητα Αλεξανδρούπολης, Κοινότητες:
  κοινότητες Αλεξανδρούπολης
 • Δήμος Αλεξανδρούπολης, Δημοτική Ενότητα Τραϊανούπολης, Κοινότητες:
  κοινότητες τραιανούπολης
 • Δήμος Αλεξανδρούπολης, Δημοτική Ενότητα Φερών, Κοινότητες:
  κοινότητες Φερών

Οι ψηφοφόροι μπορούν να βρουν όλες τις πληροφορίες για τη σταυροδοσία στην Περιφέρεια-Περιφερειακή Ενότητα και τον Δήμο-Δημοτική Ενότητα, καθώς και των Κοινοτήτων στην εφαρμογή του Υπουργείου Εσωτερικών https://ekloges-info.ypes.gr/. Επιλέγουν μια περιοχή πάνω στο χάρτη για να δουν τις σχετικές εκλογικές πληροφορίες.

Επίσης, μπορούν να ενημερωθούν σχετικά από τον οικείο Δήμο, καθώς και από τις εφορευτικές επιτροπές κατά την ημέρα ψηφοφορίας.


Συντάκτης Ιουλία Νιχωρίτη 25 Μαΐου, 2019 10:13

Συνεντεύξεις

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV