Θετικά αποτελέσματα στον ετήσιο τζίρο των επιχειρήσεων της Αλεξανδρούπολης για το 2017

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη Ιανουάριος 18, 2018 15:44

Θετικά αποτελέσματα στον ετήσιο τζίρο των επιχειρήσεων της Αλεξανδρούπολης για το 2017

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, έχει καθιερώσει από το 2013 την έκδοση της ετήσιας αποτύπωσης του Οικονομικού Περιβάλλοντος της Αλεξανδρούπολης όπου καταγράφει, μελετά και αναλύει τις εξελίξεις του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί το εμπόριο και η τοπική επιχειρηματικότητα  καθώς και τα χαρακτηριστικά των οικονομικών επιδόσεων των επιχειρήσεων.

Αναφορικά με την ταυτότητα της εφετινής έρευνας, αυτή διεξήχθη με στρωματοποιημένη δειγματοληψία σε δείγμα εκατόν ενενήντα οκτώ (198) ιδιοκτητών καταστημάτων με δειγματοληπτικό πλαίσιο το μητρώο του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, καλύπτοντας όλο το γεωγραφικό εύρος της Αλεξανδρούπολης , μέσω τηλεφωνικής συνέντευξης, με την χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, και χρόνο διεξαγωγής από 03 έως 11 Ιανουαρίου 2018.

Καλύτερα τα δεδομένα της επισκεψιμότητας Δεκεμβρίου 2017 σε σχέση με πέρσι

Στην σύγκριση της επισκεψιμότητας του περασμένου Δεκεμβρίου με τον Δεκέμβριο του 2016, όπως την εξέλαβαν οι συμμετέχοντες επιχειρηματίες στην έρευνα, 4 στους 10 (42,07%)  κατέγραψαν βελτιωμένη κίνηση στα καταστήματα τους,  3 στους 10 (29,71%) δεν παρατήρησαν καμία μεταβολή, ενώ για τους εναπομείναντες 3 (28,21%) η κίνηση υπήρξε χειρότερη.

Έτσι η επισκεψιμότητα του Δεκεμβρίου 2017 σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2016 για τα καταστήματα του Κέντρου κινήθηκε καλύτερα για το 37,76%, χειρότερα για 26,53% και χωρίς μεταβολή για το 35,71%.

Αντίστοιχα η επισκεψιμότητα του Δεκεμβρίου 2017 σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2016 για τα καταστήματα της Περιφέρειας κινήθηκε καλύτερα για το 46,39%, χειρότερα για 29,90% και χωρίς μεταβολή για το 23,71%.

Τζίρος εορταστικής περιόδου

Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι οι πωλήσεις του κέντρου κατά την περίοδο των εορτών του 2017 συγκριτικά με αυτές του 2016 ισοκατανέμονται στις τρεις κατηγορίες απαντήσεων με το 32,65% να δηλώνει αύξηση του τζίρου της εορταστικής περιόδου, το 32,65% να μην παρατηρεί κάποια μεταβολή και το 34,69% να καταγράφει μειωμένο τζίρο στην ίδια περίοδο.

Περισσότερες επιχειρήσεις με αύξηση στον ετήσιο τζίρο τους για πρώτη φορά μετά από χρόνια

Στα αποτελέσματα που εξάγονται από τις απαντήσεις της κεντρικής ερώτησης της έρευνας για τις ετήσιες οικονομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων της Αλεξανδρούπολης, καθώς για πρώτη φορά στην πενταετία καταγραφής του Οικονομικού Περιβάλλοντος προκύπτει ισορροπία, με τα ποσοστά να μοιράζονται στις τρεις κατηγορίες και επτά στις δέκα επιχειρήσεις να παραμένουν σταθερές ή να αυξάνουν τις ετήσιες οικονομικές τους επιδόσεις.

Το εύρημα είναι περαιτέρω εντυπωσιακό καθώς συγκρίνοντας τις καταγραφές των παρελθόντων ετών 7 στις 10 επιχειρήσεις κατέγραφαν διαχρονικά αρνητικά αποτελέσματα.

Στα αμιγώς στατιστικά στοιχεία της καταγραφής του ετήσιου τζίρου των καταστημάτων της Αλεξανδρούπολης για το 2017 συγκριτικά με εκείνον του 2016, προκύπτει ότι για μία ακόμη χρονιά ο ετήσιος τζίρος κινείται αυξητικά για το 37,46%, μείωση δηλώνει το 34,87% των συμμετεχόντων στην έρευνα, ενώ το 27,67% δεν σημείωσε καμία μεταβολή.

Στα επιμέρους και την Περιφέρεια, το 42,27% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα είδε τον τζίρο του να αυξάνεται το 2017 σε σχέση με το 2016, το 22,68% δήλωσε πως δεν είχε καμία μεταβολή στα ετήσια οικονομικά του αποτελέσματα και το 35,05% είχε μειωμένο τζίρο συγκριτικά με το περασμένο έτος.

Στο Κέντρο αντίστοιχα τα αποτελέσματα εμφανίζονται ελαφρώς πιο μοιρασμένα με το 32,65% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα να βλέπει τον τζίρο του να αυξάνεται το 2017 σε σχέση με το 2016, το 32,65% δήλωσε πως δεν είχε καμία μεταβολή στα ετήσια οικονομικά του αποτελέσματα και το 34,69% είχε μειωμένο τζίρο συγκριτικά με το περασμένο έτος..

Στους πρωταθλητές του 2017 συγκαταλέγονται οι επιχειρήσεις εμπορίας Αυτοκινήτων, τα καταστήματα Παιχνιδιών και ο κλάδος των Ηλεκτρικών Ειδών & Νέας Τεχνολογίας με το σύνολο των σχετικών επιχειρήσεων να καταγράφει Αύξηση Τζίρου για το 2017.

Μειωμένη η τουριστική κίνηση ιδιαίτερα στους Τούρκους επισκέπτες

Το 2017 αποτελεί μία ακόμη χρονιά κατά την οποία η αγορά και οικονομία της Αλεξανδρούπολης ενισχύεται από «εισαγόμενους» καταναλωτές καθ’όλη την διάρκεια του έτους και με περιόδους έξαρσης την θερινή και την εορταστική περίοδο. Παρόλα αυτά, εντυπωσιακό αρνητικό στοιχείο της καταναλωτικής συμπεριφοράς των τουριστών της Αλεξανδρούπολης αποτελεί ο σταδιακός κορεσμός της κατανάλωσης στα εμπορικά καταστήματα και η παράλληλη εντυπωσιακή -αλλά όχι ικανή να υπερκαλύψει τις απώλειες από το εμπόριο- ενίσχυση της κατανάλωσης στις επιχειρήσεις ψυχαγωγίας και διασκέδασης.

Έτσι λοιπόν για δεύτερη συνεχή χρονιά επτά (7) στους δέκα (10) επιχειρηματίες (70,30%) πραγματοποίησαν πωλήσεις σε αλλοδαπούς καταναλωτές με το μέσο ποσοστό συμμετοχής τους στους ετήσιους τζίρους των πρώτων να ανέρχεται στο 6,56%, μειωμένο όμως κατά σχεδόν μιάμιση μονάδα σε σχέση με το 2016, χρονιά κατά την οποία η συμμετοχή είχε καταγράψει την ανώτατη τιμή της και υπολογιζόταν στο 8,00% (πάντοτε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα).

Την πλειοψηφία των αλλοδαπών καταναλωτών της Αλεξανδρούπολης καταλαμβάνουν για μία ακόμη χρόνια οι Τούρκοι επισκέπτες με ποσοστό που ανέρχεται στο 46,32%.

Το ποσοστό αυτό όμως παρουσιάζεται αισθητά μειωμένο σε σχέση τόσο με εκείνο της προηγούμενης καταγραφής του 2016 με μία μείωση της τάξεως του 10% κατά προσέγγιση, όσο και του 2015.

Πρόκειται για ένα ανησυχητικό φαινόμενο καθώς η μείωση της κατανάλωσης των Τούρκων επισκεπτών δεν ακολουθεί τις οδικές αφίξεις που καταγράφονται στο συνοριακό σημείο διέλευσης των Κήπων. Μάλιστα οι Οδικές Αφίξεις μη κατοίκων (στη πλειοψηφία τους αποτελούνται από Τούρκους πολίτες) στους Κήπους στο πρώτο εννιάμηνο του 2017, όπως αυτές παρουσιάζονται από τον ΣΕΤΕ, έχουνε ήδη φτάσει σε απόλυτους αριθμούς τις συνολικές αφίξεις όλου του 2016, και προφανώς αναμένεται να τις ξεπεράσουν κατά πολύ με την ενσωμάτωση των στοιχείων του τελευταίου τριμήνου του 2017.

Μήνυμα Προέδρου ΕΣΑ, κ. Κωνσταντίνου Χατζημιχαήλ

Με συνέπεια και ευθύνη παρουσιάζουμε για μία ακόμη χρονιά την Ετήσια Έκθεση μας για το Οικονομικό Περιβάλλον του έτους 2017 για την ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Μία επιστημονική και ολοκληρωμένη καταγραφή και ερμηνεία των τάσεων και των μεταβολών του οικείου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της τοπικής οικονομίας.

Εφέτος για πρώτη φορά από την έναρξη των ετήσιων εκθέσεων αποτύπωσης του Οικονομικού Περιβάλλοντος από τον φορέα μας καταγράφεται βελτίωση του οικονομικού κλίματος και ταυτόχρονη αύξηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.

Το εμπόριο και η τοπική επιχειρηματικότητα εμφανίζουν σταθεροποιητικές τάσεις με θετική προοπτική,  με επτά στους δέκα επιχειρηματίες της Αλεξανδρούπολης να καταγράφουν βελτίωση ή σταθεροποίηση στις οικονομικές τους επιδόσεις για το 2017.

Μία σειρά από παράγοντες, μεταξύ αυτών η ταχεία ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης, η γενική θετική εντύπωση για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και η σχετική πολιτική σταθερότητα, συνετέλεσαν στην καταγραφή των θετικών μας αποτελεσμάτων. Τούτο βέβαια δεν σημαίνει πως έχουν επιλυθεί τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, καθώς η άτυπη στάση πληρωμών των Ελλήνων προς το ελληνικό δημόσιο ύψους 100 δις ευρώ, η εμμονή στην φορολόγηση με 900 εκατ. ευρώ νέους φόρους για το 2018 και η έξαρση της μαύρης οικονομίας συνθέτουν μία παράλληλη πραγματικότητα.

Επισημαίνω επίσης ότι η αναιμική αύξηση των οικονομικών επιδόσεων μέρους της τοπικής επιχειρηματικότητας ουδεμία σχέση έχει με τις προ κρίσης επιδόσεις και σε καμία περίπτωση δεν επαρκεί για την επιστροφή στα προ κρίσης επίπεδα, παρά σηματοδοτεί -με την ενίσχυση των προοπτικών και της καταναλωτικής εμπιστοσύνης- την επιστροφή στο κλίμα του Νοεμβρίου του 2014.

Τέλος, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι μεταβολές στα πεδία του Τουρισμού καθώς στην περίπτωση των επισκεπτών από την Τουρκία προκύπτει κορεσμός στην κατανάλωση προϊόντων εμπορίου, ενώ η εντυπωσιακή αύξηση της συμμετοχής τους σχεδόν αποκλειστικά στους τζίρους των επιχειρήσεων εστίασης δεν επαρκεί να υπερκαλύψει τις απώλειες από την υπόλοιπη επιχειρηματικότητα.

Τα πλήρη έντυπα της έρευνας:

ΑΝΑΛΥΣΗ 2017 με πίνακες

Παράρτημα έρευνας οικ.περιβάλλοντος 2017

Τα άρθρο με τα αποτελέσματα της προηγούμενης έρευνας μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ


Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη Ιανουάριος 18, 2018 15:44

Συνεντεύξεις

NALMPANTIS200
NALMPANTIS200

Ράδιο Έβρος TV

Εγγραφείτε στο Newsletter