Θέση εργασίας στον Δήμο Σουφλίου

Συντάκτης Νewsroom 27 Ιανουαρίου, 2020 11:10

Θέση εργασίας στον Δήμο Σουφλίου

Θέση εργασίας καθαριστή/καθαρίστρια με σύμβαση μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό του 2ου Νηπιαγωγείου Σουφλίου

Ανακοινώνεται ότι η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σουφλίου, σύμφωνα με την υπ.αρ.12/20-12-2019 απόφασή της, πρόκειται να προσλάβει ένα φυσικό πρόσωπο καθαριστή/καθαρίστρια με σύμβαση μίσθωσης έργου, για τον καθαρισμό του 2ου Νηπιαγωγείου Σουφλίου, που
περιλαμβάνει δύο διδακτικές αίθουσες, μία αίθουσα ολοημέρου, κοινόχρηστους χώρους, wc και προαύλιο.

Η πρόσληψη πραγματοποιείται λόγω συνταξιοδότησης του υφιστάμενου προσωπικού καθαριότητας ΙΔΑΧ.

Όσοι/ες επιθυμούν, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο, από τις 23-01-2020 έως και τις 30-01-2020 (ώρα 14:00) στο δημαρχείο Σουφλίου, ημέρες εργάσιμες και ώρες γραφείου. Τηλ.25543-50112.

Η αίτηση, θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
2. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4. Βεβαίωση πολυτεκνίας (μόνο για πολύτεκνους υποψηφίους)
5. Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου
6. Βεβαίωση ΟΑΕΔ για χρόνο ανεργίας
7. Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα Δ.Ο.Υ.
8. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνεται η υγεία και η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων και ότι δεν έχουν καταδικαστεί και δεν είναι φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του υπαλληλικού κώδικα.

Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Η σύμβαση μίσθωσης έργου που θα υπογραφεί, θα αφορά το διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, μέχρι τις 30/06/2020.

Αναλυτικά δείτε την ανακοίνωση ΕΔΩ


Συντάκτης Νewsroom 27 Ιανουαρίου, 2020 11:10

Συνεντεύξεις

Μουρμούρια

Δημοφιλή άρθρα

NALMPANTIS200

Ράδιο Έβρος TV