Συνεδριάζει για το ΚΥΤ το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Συντάκτης Γιάννης Βαβαλικούδης 16 Απριλίου, 2021 20:59

Συνεδριάζει για το ΚΥΤ το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Με κυριότερο θέμα στην ημερήσια διάταξη τη λήψη απόφασης για ενέργειες του Δήμου Ορεστιάδας σχετικά με τις δομές στην Κοινότητα Φυλακίου το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας επιστρέφει στις συνεδριάσεις αν και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης.Ακολουθεί η πρόσκληση της συνεδρίασης:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/155/οικ.6602/13.04.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:9ΖΝΗ46ΜΤΛ6-ΕΟΟ), καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε Τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 20.04.2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, η οποία λόγω των μέτρων στο πλαίσιο περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.

Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.

Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

    Θέματα ημερήσιας διάταξης
1. Ορισμός μελών από το Δήμο Ορεστιάδας στο Διοικητικό Συμβούλιο του «ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΩΝ για τη διαφύλαξη της Μνήμης Καραθεοδωρή» και διακριτικό τίτλο «Δίκτυο Καραθεοδωρή». Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
2.  Αντικατάσταση τακτικού μέλους και αναπληρωτή της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για το έτος 2021. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Δημήτριος Πάλλας    
3. Έγκριση εκποίησης αγροτεμαχίων Κοινότητας Νεοχωρίου Δήμου Ορεστιάδας. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Δημήτριος Πάλλας    
4.   Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 391/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο μέρος που αφορά τα δύο (2) εκ των τριών (3) παραχωρημένων οχημάτων. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Περιβάλ., Καθαρ. & Πρασίνου Γεώργιος Καραγιάννης
5. Λήψη απόφασης για ενέργειες του Δήμου Ορεστιάδας σχετικά με τις δομές στην Κοινότητα Φυλακίου. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

Συντάκτης Γιάννης Βαβαλικούδης 16 Απριλίου, 2021 20:59

Συνεντεύξεις

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV