Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Συντάκτης Νewsroom Μάρτιος 9, 2018 18:21

Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 του N. 3852/2010, στις 13.03.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το radioevros.gr

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.
Θέματα ημερήσιας διάταξης

 1. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας
 2. Έγκριση επιχορηγήσεων αθλητικών συλλόγων έτους 2018.Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
 3. Έγκριση επιχορήγησης του εθελοντικού αιμοδοτικού συλλόγου Λεπτής «Άγιος Σπυρίδων» για το έτος 2018.Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
 4. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης – ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς – για την ηλεκτρονική διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μετά από άγονο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση χώρων πρασίνου του Δήμου Ορεστιάδας για τα έτη 2018-2019» (Αριθμ. Πρόσκλησης Δημάρχου 2953/15.02.2018, Αριθμ. Διακήρυξης 31019).Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου Ιωάννης Παπαϊωάννου
 5. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης για την διαπραγμάτευση με τίτλο: «Εργασίες αποχιονισμού οδικού δικτύου Δήμου Ορεστιάδας Χειμερινής Περιόδου 2017-2018» (Αριθμ. Πρωτ. 1841/26.01.2018).Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου Ιωάννης Παπαϊωάννου
 6. Έγκριση του 3ου πρακτικού – κατακύρωσης – μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μετά από άγονο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση κολυμβητηρίου Δήμου Ορεστιάδας Ν. Έβρου» (Αριθμ. Πρωτ. Πρόσκλησης 27187/12-10-2017).Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
 7. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Έργα υποδομής στις Δ.Ε. Κυπρίνου & Τριγώνου» (ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών – Πρώην ΣΑΤΑ).Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
 8. Έγκριση 5ης παράτασης για το έργο: «Οργάνωση λειτουργίας συστήματος σήμανσης μονοπατιών Δήμου Ορεστιάδας».Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
 9. Ορισμός μελών συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την παρακολούθηση και παραλαβή υπηρεσιών.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
 10. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
 11. Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

Συντάκτης Νewsroom Μάρτιος 9, 2018 18:21

Συνεντεύξεις

NALMPANTIS200
Μουρμούρια

Ράδιο Έβρος TV

upart300

Πρωτοσέλιδα

Εγγραφείτε στο Newsletter