Συνεδριάζει σήμερα η Πολιτική Προστασία για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη Νοέμβριος 27, 2017 10:52

Συνεδριάζει σήμερα η Πολιτική Προστασία για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις

Με τον χειμώνα και την κακοκαιρία να πλησιάζουν το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π) της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου συγκαλείται σε σύσκεψη ώστε να αποφασιστούν και να ληφθούν έγκαιρα μέτρα για τις επερχόμενες χιονοπτώσεις.

Σύσκεψη πραγματοποιούν σήμερα, Δευτέρα 27 Νοεμβρίου, τα μέλη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π) της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου,  με σκοπό τη λήψη των αναγκαίων μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης των  κινδύνων από τις χιονοπτώσεις και παγετό κατά τη χειμερινή περίοδο 2018-2019.

Δείτε την σχετική πρόσκληση:

Θέμα: Σύγκληση Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας  (Σ.Ο.Π.Π) της Περιφερειακής

Ενότητας  Έβρου  για την αντιμετώπιση  κινδύνων από χιονοπτώσεις  και παγετό

 ΣΧΕΤ   : α. Ν.3013/02 ‘’Περί Αναβάθμιση Πολιτικής  Προστασίας και λοιπές  διατάξεις’’

β. Ν.3852/2010 ‘’Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –

Πρόγραμμα  Καλλικράτης’’

γ. ΑΠ:8039/14-11-2017/ΥΠ. ΕΣΩΤ. /Γ.Γ.Π.Π/ΔΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

δ. Η αριθμ. 316/14-03-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. (ΑΔΑ: ΩΒΘΛ7ΛΒ-ΗΕΙ)

«Κανονισμός Λειτουργίας Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της  (Σ.Ο.Π.Π) της

Π.Ε  ΕΒΡΟΥ

Κατόπιν του ανωτέρω (γ) σχετικού, καλούμε σε σύσκεψη τα μέλη του ΣυντονιστικούΟργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π) της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου,  με σκοπό τη λήψη των αναγκαίων μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης των  κινδύνων από τις χιονοπτώσεις και παγετό κατά τη χειμερινή περίοδο 2018-2019

Η  σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις  27-11-2017 ημέρα: Δευτέρα  και ώρα: 10.30 στην αίθουσα συσκέψεων του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (Καραολή & Δημητρίου -40-)

Την ανωτέρω ημέρα και ώρα θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις, σε θέματα  του συνημμένου ΠΑΡ/ΤΟΣ  ‘’Α’’

Η συμμετοχή των αποδεκτών της παρούσης κρίνεται απαραίτητη ιδιαίτερα των Δημάρχων ή των Αντιδημάρχων με αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες αυτών.

Δείτε τα θέματα της σύσκεψης ΕΔΩ


Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη Νοέμβριος 27, 2017 10:52
RadioEvrosAPPS

Συνεντεύξεις

Μουρμούρια

Ράδιο Έβρος TV

upart300

Πρωτοσέλιδα

Εγγραφείτε στο Newsletter