Συνάντηση για τη σύνταξη ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης που αφορά τρία είδη γυπών

Συντάκτης Νewsroom Απρίλιος 22, 2019 11:38

Συνάντηση για τη σύνταξη ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης που αφορά τρία είδη γυπών

Συνάντηση για τη σύνταξη ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης που αφορά τα τρία είδη γυπών και συγκεκριμένα το Μαυρόγυπα (Aegypius monachus), τον Γυπαετό (Gypaetus barbatus) και το Όρνιο (Gyps fulvus), πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, την Πέμπτη 18 Απριλίου 2019, στην Αθήνα.

Συμμετείχαν εκπρόσωποι του Φορέα Διαχείρισης Ε.Π.Δάσους Δαδιάς Λευκίμης Σουφλίου, μεταξύ άλλων ειδικών επιστημόνων σε θέματα πτωματοφάγων αρπακτικών πτηνών, εκπρόσωποι δημοσίων υπηρεσιών (Δασαρχεία, Δ/νσεις Υπουργείων, κ.λπ.), Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και περιβαλλοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων από περιοχές που απαντούν τα τρία αυτά είδη γυπών.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης «Ανάπτυξη και θεσμοθέτηση Σχεδίων Δράσης για είδη και οικοτόπους κοινοτικού ενδιαφέροντος» του ολοκληρωμένου προγράμματος LIFE – ΙΡ 4 Natura «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα» (LIFE16 IPE/GR/000002) που συντονίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας, Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών)


Συντάκτης Νewsroom Απρίλιος 22, 2019 11:38

Συνεντεύξεις

Μουρμούρια
Μουρμούρια

Ράδιο Έβρος TV