Συνεργασία του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Δ.Π.Θ. για τις μετρήσεις οπτικής οξύτητας στα νήπια

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 28 Ιουνίου, 2024 18:22

Συνεργασία του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Δ.Π.Θ. για τις μετρήσεις οπτικής οξύτητας στα νήπια

Στην υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης «Έλεγχος της οπτικής οξύτητας και της ικανότητας ανάγνωσης των μαθητών προσχολικής ηλικίας», προχώρησε την Πέμπτη 27.06.2024 στο γραφείο Δημάρχου, εκ μέρους του Δήμου Αλεξανδρούπολης ο Δήμαρχος Γιάννης Ζαμπούκης και εκ μέρους του Δ.Π.Θ. ο Διευθυντής της Οφθαλμολογικής Κλινικής ΠΓΝΑ Γιώργος Λαμπίρης, προκειμένου να συνεχιστεί η συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων στις προληπτικές μετρήσεις οπτικής οξύτητας στα νήπια του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση αφορά στην εκπόνηση μη παρεμβατικής μελέτης που θα διεξαχθεί στη Νηπιαγωγεία του Δήμου Αλεξανδρούπολης με στόχο την ανάπτυξη ενός συστήματος, έγκαιρου και έγκυρου προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου της οπτικής οξύτητας και της ικανότητας ανάγνωσης που θα βοηθήσει τους οφθαλμιάτρους και αναπτυξιολόγους να καταπολεμήσουν την υποκείμενη σε κάθε ενδεχόμενη ύποπτη περίπτωση.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο στοχεύει στο να εντοπίσουν έγκαιρα ενδεχόμενα διαθλαστικά σφάλματα (π.χ. μυωπία) των μαθητών Νηπιαγωγείων του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Η συγκεκριμένη ηλικία των μαθητών του νηπιαγωγείου είναι σημαντική για την ανακάλυψη διαθλητικών σφαλμάτων, καθώς αδιάγνωστες περιπτώσεις μπορούν να επιφέρουν μη αναστρέψιμες παρατηρήσεις στη συνολική μαθησιακή εξέλιξη αλλά και στην όραση των μαθητών αυτών.


Στην έρευνα συμμετέχουν ανήλικα και συγκεκριμένα οι μαθητές των Νηπιαγωγείων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, έχοντας πάντα προηγηθεί η σύμφωνη γνώμη των γονιών και κηδεμόνων τους.


Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 28 Ιουνίου, 2024 18:22

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV