Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Συντάκτης Γιάννης Βαβαλικούδης 20 Αυγούστου, 2022 10:23

Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Με 9 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει την Τρίτη στις 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019 και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε Τακτική συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, στις 23.08.2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00,για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.


Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.

Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Θέματα ημερήσιας διάταξης
1.Διατύπωση γνώμης για την μετεγκατάσταση του Συνοριακού Σταθμού Καστανεών.Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
2.Διατύπωση γνώμης επί του σχεδίου κανονισμού τιμολόγησης της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ για το έτος 2023.Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
3.Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δημήτριος Πάλλας
4.Έγκριση 1ης αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ορεστιάδας οικονομικού έτους 2022.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Δημήτριος Πάλλας
5.Εξουσιοδότηση υπαλλήλου για χορήγηση κωδικών πρόσβασης στους λογαριασμούς του Δήμου Ορεστιάδας μέσω των υπηρεσιών internet banking.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Δημήτριος Πάλλας
6.Έγκριση παραχώρησης για χρήση τεσσάρων (4) αιθουσών του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας από τον Λαογραφικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Άνω Οινόης «Το Κρασοχώρι» στις 25-26.08.2022.Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστος Ορμανλίδης
7. Έγκριση παραχώρησης για χρήση του Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου Ορεστιάδας «Νίκος Σαμαράς» από τον Αθλητικό Σύλλογο «Άθλος Ορεστιάδας» για την πραγματοποίηση φιλικού αγώνα προετοιμασίας και Τουρνουά προετοιμασίας.Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης  
8.Εξέταση αιτήματος σχετικά με την τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων στάσης και στάθμευσης για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων επί της οδού Εμ. Ρήγα 34.Εισηγητής: ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. Δημήτριος Πάλλας
9.Εξέταση αιτήματος σχετικά με την κατασκευή ράμπας και την τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων στάσης και στάθμευσης επί της οδού Σκρα 12.Εισηγητής: ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. Δημήτριος Πάλλας

Συντάκτης Γιάννης Βαβαλικούδης 20 Αυγούστου, 2022 10:23

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV