Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 21 Μαΐου, 2024 11:12

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Συνεδριάζει την Τετάρτη 22 Μάϊου 2024 και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου με 9 θέματα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση και λήψη απόφασης.

Αναλυτικά η πρόσκληση:


Καλούμε να προσέλθετε στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης, την Τετάρτη 22.05.2024 και ώρα 19:00 στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και την αριθμ. 98/8182/26.01.2024 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ., για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

  1. Ορισμός εκπροσώπου και του αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της γνωμοδοτικής επιτροπής από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης για την ανέλκυση, απομάκρυνση ή εξουδετέρωση ναυαγίων ή πλοίων (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
  2. Υποβολή αιτήματος στη ΔΥΠΑ για συνεννόηση Έγκρισης Δωρεάν Παραχώρηση Χρήσης Χώρου για την κάλυψη αναγκών στέγασης και λειτουργίας στην Ελληνική Ομάδα Διάθεσης Παράρτημα Ν. Έβρου και έγκριση της παραχώρησης αυτής (Εισηγ. κ. Πεϊχαμπέρη Π.)
  3. Εισηγητική έκθεση για την υποχρεωτική αναμόρφωση του εγκεκριμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2024 του Δήμου Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 34574/05-07-2018, τις οδηγίες της εγκυκλίου 44485/6.8.2019 και την με αριθ. 65270/19.11.2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (Εισηγ. κ. Μανάργιας Γ. )
  4. Έγκριση παράτασης χρονικής διάρκειας της σύμβασης προμήθειας καθαριστικών του Δήμου Αλεξανδρούπολης με την εταιρεία «ΞΙΩΤΙΔΗΣ ΒΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΕΒΡΟΣΟFT» (Εισηγ. κ. Κυρτσίδης Αρ.)
  5. Έγκριση παράτασης χρονικής διάρκειας της σύμβασης προμήθειας καθαριστικών του πρώην Νομικού Προσώπου «Πολυκοινωνικού», με την εταιρεία «ΞΙΩΤΙΔΗΣ ΒΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΕΒΡΟΣΟFT» (Εισηγ. κ. Κυρτσίδης Αρ.)
  6. Έγκριση παράτασης χρονικής διάρκειας της σύμβασης προμήθειας καθαριστικών του πρώην Νομικού Προσώπου «Πολυκοινωνικού», με την εταιρεία «ΕΒΡΟΣ ΧΑΡΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» (Εισηγ. κ. Κυρτσίδης Αρ.)
  7. Έγκριση παραχώρησης χρήσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου Δωρικού στο σύλλογο Ποντίων – Ακρίτες Κομνηνοί Νομού Έβρου (Εισηγ. κ. Βαλασίδου Ευανθ.)
  8. Παραχώρηση χωρών των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συλλόγους και φορείς του Δήμου Αλεξανδρούπολης για το σχολικό έτος 2024-2025 (Εισηγ. κ. Βαλασίδου Ευανθ.)
  9. Ανάκληση ή μη της 48/2024 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση παραχώρησης για χρήση διαμορφωτή – ισοπεδωτή γαιών (γκρέιντερ) με αριθμό κυκλοφορίας Μ.Ε. 54392, ιδιοκτησία του Δήμου Αλεξανδρούπολης στον ΤΟΕΒ Φερών – Πέπλου για χρονικό διάστημα έως 31/12/2025» (Εισηγ. κ. Κολγιώνης Δ.)

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 21 Μαΐου, 2024 11:12

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV