Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 2 Μαΐου, 2023 10:52

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Συνεδριάζει σήμερα, Τρίτη 2 Μάϊου και ώρα 14:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης, δια ζώσης, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται 4 θέματα για συζήτηση και λήψη απόφασης.

Αναλυτικά η πρόσκληση:


Σας καλούμε να προσέλθετε στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης, την Τρίτη 02.05.2023 και ώρα 14:30 στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και την αριθμ. 375/39167/02.06.2022 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ.,

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

  1. Καταβολή των διαφορών Μ.Α.Π. ετών 2020 & 2021 σε χρήμα για τους εργαζόμενους του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Κυρτσίδης Αρ.)
  2. Έγκριση απολογισμού Σχολικών Εφορειών Μειονοτικών Σχολείων Δήμου Αλεξανδρούπολης, Ν. Έβρου έτους 2022 (Εισηγ. κ. Πετρίδης Κ.)
  3. Έγκρισης 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έτους 2023 (Εισηγ. κ. Δέλκος Β.)
  4. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου-Συτμαλίδου Ελ.)

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 2 Μαΐου, 2023 10:52

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV