Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Διδυμοτείχου

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 31 Μαΐου, 2023 16:05

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Διδυμοτείχου

Συνεδριάζει σήμερα, Τετάρτη 31 Μάιου 2023, και ώρα 7 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Διδυμοτείχου

Η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με 6 θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ανάγκη επίλυσης.

Αναλυτικά η πρόσκληση:


 Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018) και τα  άρθρα  177 και 184  του N. 4635/19 σετακτική συνεδρίαση, δια ζώσης   «Σύμφωνα με το ν. 5043/23 (ΦΕΚ 91 Α/13-4-23 η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να διεξάγεται ή: α) δια ζώσης στο κατάστημα της έδρας του δήμου, ή β) με τηλεδιάσκεψη, με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ή γ) με μικτό τρόπο, διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη. Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη ή με μικτό τρόπο επιτρέπεται μόνο μία (1) φορά τον μήνα.» η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την 31η Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ., για θέματα της ημερήσιας διάταξης, που έχουν ανάγκη επίλυσης:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.

Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.

Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

                                         ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ

Α/Α       ΘΕΜΑΤΑΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
13η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Διδυμοτείχου οικ. έτους 2023κ. Τσιμπανλιώτης
2 «Γνωμοδότηση επί της αριθμ. 27/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΔ μόνο ως αναφορά στην παρ.4 (Τροποποίηση ισχύοντος ΟΕΥ)»κ. Δήμαρχος
3Επί αιτήσεως του Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου «ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ» για οικονομική ενίσχυσηκ. Τσιμπανλιώτης    
4 Μερική ανάκληση της αριθ. 68/2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «Επί αιτήσεως των Αθλητικών Συλλόγων για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης», ως προς το σκέλος Α, και λήψη νέας.  κ. Τσιμπανλιώτης     
5Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής ¨Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού και Φωτεινού Διάκοσμου» ΔΕ Διδυμοτείχου και ΔΕ Μεταξάδων       κ. Τσιμπανλιώτης
6Έγκριση Απολογισμού έτους 2022 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διδυμοτείχου.  κ.  Γατίδης

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 31 Μαΐου, 2023 16:05

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV