Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 8 Μαΐου, 2023 11:37

Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Συνεδριάζει την Τρίτη 9 Μάϊου 2023, και ώρα 8 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη ενώ στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται 5 θέματα για συζήτηση και λήψη απόφασης.

Αναλυτικά η πρόσκληση:


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019 και τις διατάξεις του άρθρου 11του Ν. 5043/2023 (υπ’ αριθμ. 488 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. Πρωτ. 35496/25.04.2022 και ΑΔΑ:6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ) καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε Τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 09.05.2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.

Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.

Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

 Θέματα ημερήσιας διάταξης
 1Έγκριση αποδοχής των οχημάτων και υλικών των δομών “Βοήθεια στο σπίτι” Βάλτου Ορεστιάδας, Κυπρίνου, Βύσσας, Τριγώνου στην κυριότητα του Δήμου Ορεστιάδας Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
 2Κατανομή πιστώσεων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης (Β΄ Δόση  2023) Εισηγητής: ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Ορεστιάδας Χρήστος Ορμανλίδης
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 7/2023 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά την παραχώρηση για χρήση αιθουσών του 2ου Γυμνασίου Ορεστιάδας για την διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας Εισηγητής: ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστος Ορμανλίδης
 4Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 85/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις-αποκαταστάσεις τομών ύδρευσης και αποχέτευσης στη Δ.Ε. Ορεστιάδας»” Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης
 5Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση νεκροταφείων στη Δ.Ε. Ν. Βύσσας” Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 8 Μαΐου, 2023 11:37

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV