Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την κατασκευή διοδίων σε Μέστη και Αρδάνιο

Συντάκτης Νewsroom 27 Ιουνίου, 2019 14:15

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την κατασκευή διοδίων σε Μέστη και Αρδάνιο

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα υπάρχουν στο οδικό άξονα της Αλεξανδρούπολης λόγω της κατασκευής σταθμών διοδίων στη Μέστη και στο Αρδάνιο.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναλυτικά για την Μέστη: 

Αποφασίζεται η τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης και τον πλήρη αποκλεισμό του κλάδου Εξόδου από την Εγνατία Οδό  προς Μέστη & Σάπες στον Α/Κ Μέστης (χ.θ.592+318),προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες κατασκευής πλευρικών σταθμών διοδίων. Κατά την διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων η κίνηση των οχημάτων με κατεύθυνση από Κήπους προς Μέστη & Σάπες  θα πραγματοποιείται μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξ/πολης – Κομοτηνής και οι οδηγοί θα προειδοποιούνται εγκαίρως με Εργοταξιακή Σήμανση να εξέλθουν από την Εγνατία Οδό στον Α/Κ Μάκρης.

Σε καμιά περίπτωση δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί του αυτοκινητόδρομου.

Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες να εκτελούνται, κατόπιν προφορικής συνεννόησης και έγκρισης του Τ.Τ. Αλεξ/πολης, προκειμένου αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, συνέπεια τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή έκτακτων γεγονότων (εκδηλώσεων, δυσμενών καιρικών συνθηκών κλπ).

Θα διαρκέσουν από 01-07-2019 μέχρι 31-08-2019 και εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων με μέριμνα και ευθύνη της Εταιρείας «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» η οποία επί πλέον υποχρεούται, για τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση της προσωρινής σήμανσης. Επισημαίνεται ότι διευθύνουσα επιχείρηση του εν λόγω έργου είναι η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Η εφαρμογή της παρούσας Απόφασης ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αλεξ/πολης.

Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης διώκονται και τιμωρούνται κατά τις διατάξεις των άρθρων 3,4 και 104 του Ν.2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2, 3 και 93 του Ν. 3542/07 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.».

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναλυτικά για την Μέστη: 

Αποφασίζεται η  τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης και τον  αποκλεισμό της  μιας λωρίδας κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού Ηγουμενίτσας – Κήπων, από την χ.θ. 648+717 έως την χ.θ. 648+917 και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας,  προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες κατασκευής μετωπικών σταθμών  διοδίων Αρδανίου.

  • Για την πραγματοποίηση των παραπάνω εργασιών θα αποκλειστεί η δεξιά (αργή) λωρίδα κυκλοφορίας και η Λ.Ε.Α. και των δύο 2 ρευμάτων κυκλοφορίας και η κίνηση θα διεξάγεται από την αριστερή (γρήγορη) λωρίδα κυκλοφορίας.
  • Το ανώτατο  όριο ταχύτητας  ορίζεται στα 100 χλμ/ώρα σε απόσταση 700 μέτρων από το σημείο εκτέλεσης των εργασιών, στα 80 χλμ/ώρα σε απόσταση 500 μέτρων, στα 60 χλμ/ώρα σε απόσταση 100 μέτρων και στα 50 χλμ/ώρα στο  σημείο εργασιών αντίστοιχα.
  • Η οριζόντια και κάθετη σήμανση που θα εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 47 του Ν. 2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ΄αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/613(Φ.Ε.Κ. 905Β΄/20-05-2011)Απόφασης Υφυπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ και την  Εγκεκριμένη Μελέτη Σήμανσης της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΣ Α.Ε.
  • Σε καμιά περίπτωση δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί του αυτοκινητόδρομου.

Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες να εκτελούνται, κατόπιν προφορικής συνεννόησης και έγκρισης του Τ.Τ. Αλεξ/πολης, προκειμένου αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, συνέπεια τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή έκτακτων γεγονότων (εκδηλώσεων, δυσμενών καιρικών συνθηκών κλπ).

Iσχύουν από την δημοσίευση της παρούσας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 109 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα  με το άρθ.4 του Ν.3861/2010, θα διαρκέσουν από 01-07-2019 μέχρι 31-12-2019 και εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων με μέριμνα και ευθύνη της Εταιρείας «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» η οποία επί πλέον υποχρεούται, για τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση της προσωρινής σήμανσης. Επισημαίνεται ότι διευθύνουσα επιχείρηση του εν λόγω έργου είναι η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Η εφαρμογή της παρούσας Απόφασης ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αλεξ/πολης.  Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης διώκονται και τιμωρούνται κατά τις διατάξεις των άρθρων 3,4 και 104 του Ν.2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2, 3 και 93 του Ν. 3542/07 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.».


Συντάκτης Νewsroom 27 Ιουνίου, 2019 14:15

Συνεντεύξεις

Μουρμούρια

Δημοφιλή άρθρα

Μουρμούρια

Ράδιο Έβρος TV