Προσλήψεις 6 ατόμων στην ΕΦΑ Έβρου

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 17 Μαρτίου, 2023 10:04

Προσλήψεις 6 ατόμων στην ΕΦΑ Έβρου

Προσλήψεις έξι ατόμων προκηρύχθηκαν για την Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου και τις εργασίες ανάδειξης και συντήρησης αρχαιολογικού χώρου Ζώνης και Αρχαίας Εγνατίας Οδού

Η ΕΦΑ Έβρου ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού και λοιπών ειδικοτήτων προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «Επέκταση εργασιών ανάδειξης και συντήρησης αρχαιολογικού χώρου Ζώνης και Αρχαίας Εγνατίας Οδού» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150176) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της πράξης «Επέκταση εργασιών ανάδειξης και συντήρησης αρχαιολογικού χώρου Ζώνης και Αρχαίας Εγνατίας Οδού» για χρονικό διάστημα τεσσάρων [4] μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του έργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Η κατανομή των θέσεων


1 θέση ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Προϊστορική– Κλασική αρχαιολογία
1 θέση ΠΕ Μηχανικών ειδικότηταςβΑρχιτεκτόνων με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων
1 θέση ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων καιΈργων Τέχνης με εξειδίκευση στο λίθο, μέταλλο και κεραμικό
3 θέσεις ΥΕ Εργατών

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 17 Μαρτίου, 2023 10:04

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV