Προσλήψεις 13 πτυχιούχων φυσικής αγωγής στο Δ. Κομοτηνής

Συντάκτης Νewsroom Σεπτέμβριος 22, 2019 11:10

Προσλήψεις 13 πτυχιούχων φυσικής αγωγής στο Δ. Κομοτηνής

Προσλήψεις 13 πτυχιούχων φυσικής αγωγής στο Δ. Κομοτηνής

Γνωστοποιείται η πρόσληψη έως ∆εκατριών (13) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) µήνες µε
ωριαία αποζηµίωση, για την υλοποίηση των Γενικών και Ειδικών Προγραµµάτων «Άθλησης για Όλους» Μεγάλης ∆ιάρκειας περιόδου 2019 – 2020.

Δείτε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


Συντάκτης Νewsroom Σεπτέμβριος 22, 2019 11:10

Συνεντεύξεις

NALMPANTIS200

Ράδιο Έβρος TV