Παρατείνεται έως τις 20 Μαρτίου η ασφαλιστική ικανότητα

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη Μάρτιος 5, 2018 12:46

Παρατείνεται έως τις 20 Μαρτίου η ασφαλιστική ικανότητα

Μίνι παράταση έως τις 20 Μαρτίου στη δυνατότητα υγειονομικής περίθαλψης για όσους ασφαλισμένους ήταν ασφαλιστικά ικανοί μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2018 δίνει ο ΕΦΚΑ λίγο πριν από την κατάθεση, από το υπουργείο Εργασίας, της νομοθετικής ρύθμισης, με την οποία θα χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα σε όλους τους ασφαλισμένους υπό ενιαίες προϋποθέσεις.

Με την ίδια ρύθμιση, όπως έχει προαναγγείλει ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσος Πετρόπουλος, θα χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα σε όσους έχουν καταβάλει ανελλιπώς τις εισφορές τους από 1ης Ιανουαρίου 2017 και μετά, ακόμα και αν έχουν οφειλές από προηγούμενα έτη.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΕΦΚΑ, στους μη μισθωτούς ασφαλισμένους θα χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα με τη συμπλήρωση τουλάχιστον δύο μηνών ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2017) ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και εφόσον έχουν καταβάλει τις προβλεπόμενες εισφορές για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 μέχρι 31/12/2017.

Εάν υπάρχει οφειλή, αυτή θα πρέπει να έχει εξοφληθεί ή να έχει ρυθμιστεί και να τηρούνται οι δόσεις. Στην περίπτωση αυτή, η ασφαλιστική ικανότητα θα ανανεώνεται σε μηνιαία βάση.

Εργάτες γης

Σε ό,τι αφορά τους εργάτες γης, απασχολούμενους σε εργασίες καλυπτόμενες από την ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ – αμειβόμενους με εργόσημο, παρέχεται, όπως αναφέρεται στην απόφαση, ασφαλιστική κάλυψη για υγειονομική περίθαλψη, εφόσον έχουν συμπληρώσει 150 ημέρες ασφάλισης το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου. Οι μετακλητοί εργάτες γης – πολίτες τρίτων χωρών και οι μετακλητοί αλλοδαποί αλιεργάτες της αποκτούν ασφαλιστική ικανότητα για υγειονομική περίθαλψη από την πρώτη ημέρα εργασίας τους και διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα απασχολούνται σύμφωνα με τη σύμβαση εργασίας τους.

Αντίστοιχα, οι μαθητευόμενοι ή εκπαιδευόμενοι ή καταρτιζόμενοι και οι απασχολούμενοι σε προγράμματα του ΟΑΕΔ δικαιούνται υγειονομικής περίθαλψη σε είδος από την πρώτη ημέρα έναρξης των μαθημάτων, της εκπαίδευσης ή της κατάρτισης ή του προγράμματος.

Στους μισθωτούς ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ, χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα με τη συμπλήρωση τουλάχιστον 50 ημερών ασφάλισης, είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2017), είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο πριν από την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπενταμήνου και στους μη μισθωτούς ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα με τη συμπλήρωση τουλάχιστον δύο (2) μηνών ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2017) ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και εφόσον έχουν καταβάλει τις προβλεπόμενες εισφορές για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 μέχρι 31/12/2017 ή σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής, αυτή έχει εξοφληθεί ή ρυθμιστεί και τηρείται η εξόφληση των δόσεων. Στην τελευταία περίπτωση, η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται ανά μήνα.

Τέλος, για τους τους ασφαλισμένους των πρώην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ, όπως και τους ανασφάλιστους υπερήλικες, η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές σε είδος παρατείνεται έως 28 Φεβρουαρίου 2019.

Πηγή: ypaithros.gr


Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη Μάρτιος 5, 2018 12:46

Συνεντεύξεις

Ράδιο Έβρος TV

Εγγραφείτε στο Newsletter