Παράταση για τις δηλώσεις καθαρισμού οικοπέδων στην ψηφιακή πλατφόρμα

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 28 Μαΐου, 2024 11:05
Swiss Approval

Παράταση για τις δηλώσεις καθαρισμού οικοπέδων στην ψηφιακή πλατφόρμα

Με Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δίνεται παράταση έως τις 30 Ιουνίου στους πολίτες, προκειμένου να δηλώσουν τον καθαρισμό των οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησίας τους, στην πλατφόρμα του Εθνικού Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας, η οποία βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση akatharista.apps.gov.gr, καθώς και στον ιστότοπο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας civilprotection.gov.gr

Οι Δήμοι Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης εξέδωσαν σχετικές ανακοινώσεις που αναφέρονται στην έναρξη λειτουργίας της σχετικής ψηφιακής πλατφόρμας (https://akatharista.apps.gov.gr/).

Στην ανακοίνωση του Δήμου Αλεξανδρούπολης αναφέρεται η 31η Μαΐου ως καταληκτική ημερομηνία ωστόσο σήμερα έγινε γνωστό στις ότι η προθεσμία παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου.


Η ανακοίνωση του δήμου Αλεξανδρούπολης:

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης σας ενημερώνει ότι είναι πλέον σε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα για την ηλεκτρονική δήλωση των μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας.

Για τη δήλωση των υπόχρεων, θα πρέπει να εισέλθουν με τους κωδικούς taxisnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://akatharista.apps.gov.gr/

Σε περιοχές που έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση, η δήλωση γίνεται είτε με τον ΚΑΕΚ του οικοπέδου είτε με τις συντεταγμένες του. Για τις περιοχές που δεν έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση η δήλωση γίνεται χρησιμοποιώντας μόνο τις συντεταγμένες του οικοπέδου. Οδηγίες για τους πολίτες να βρουν στη διεύθυνση:

https://akatharista.apps.gov.gr/manual/citizen#intro .

Η καταληκτική ημερομηνία για την υπεύθυνη δήλωση, μέχρι αυτή την ώρα, είναι η 31η Μαΐου 2024.

Υπενθυμίζουμε ότι πριν τη δήλωση οι ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές ή υποστηρικτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χωρών, είναι υπόχρεοι να έχουν προβεί στον καθαρισμό των οικοπέδων και των λοιπών ακάλυπτων χωρών που βρίσκονται:

α. σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων

β. σε περιοχές εντός ορίων οικισμών, χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο

γ. σε εκτάσεις εντός ακτίνας εκατό (100) μέτρων από τα όρια των περ. α. και β., κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, και

δ. εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα, για τις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής.

Οι εργασίες καθαρισμού περιλαμβάνουν:

  • Την υλοτομία και την απομάκρυνση των ξερών και των σπασμένων δένδρων και των κλαδιών καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.
  • Την απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης από την επιφάνεια του εδάφους, όπως ξερά χόρτα και κλαδιά.
  • Την αποκλάδωση της κόμης των δένδρων και την αύξηση του ύψους της αρχής της από την επιφάνεια του εδάφους.
  • Την αραίωση της θαμνώδους βλάστησης και την απομάκρυνση τυχόν άλλων καυστών, αναφλέξιμων, εκρηξιμων ή ευλεκτών υλικών..
  • Την απομάκρυνση τυχόν άλλων καυστών, αναφλέξιμων και εκρήξιμων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

Οι υπόχρεοι οφείλουν να μεριμνούν και για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη διαχείριση τους

Η μη τήρηση των υποχρεώσεων επιφέρει κυρώσεις οι αναφορές στην Πυροσβεστική Διάταξη 20 /2024 (ΦΕΚ 2695 Β/9-5-2024).

LINK (Με τη συνημμένη διάταξη)

Η ανακοίνωση του Δήμου Ορεστιάδας:

Ψηφιακή Πλατφόρμα του Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών.

Ενημερώνουμε του ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, στο εξής ‘’υπόχρεοι’’, που βρίσκονται:
α) σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,
β) σε περιοχές εντός ορίων οικισμών, χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,
γ) σε εκτάσεις εντός ακτίνας εκατό (100) μέτρων από τα όρια των περ. α) και β), κατόπιν
ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, και
δ) εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα, για τις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της
δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής και κατόπιν ενημέρωσης
της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας,
ότι έχει δημιουργηθεί η ψηφιακή Πλατφόρμα του Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής
Πυροπροστασίας ιδιοκτησιών στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://akatharista.apps.gov.gr/
Υπενθυμίζεται ότι οι παραπάνω υπόχρεοι μέχρι την 30η Απριλίου κάθε χρόνο, και μόνο για
φέτος μέχρι 30 Ιουνίου, προβαίνουν στην Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης στην παραπάνω
ηλεκτρονική πλατφόρμα, ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πυροπροστασίας των
ιδιοκτησιών τους. Σε αντίθετη περίπτωση, μη υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης, επιβάλλεται
πρόστιμο 1.000 ευρώ. Η υποβολή ψευδούς δήλωσης στο Εθνικό Μητρώο, ως προς την τήρηση της
σχετικής υποχρέωσης, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική
ποινή.
Ο καθαρισμός περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες οι οποίες δηλώνονται από τον
υπόχρεο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα:
• Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και
των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.
• Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους
όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.
• Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από
την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.
• Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.
• Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή
εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.
• Ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού
Ο υπόχρεος θα πρέπει να συμπληρώσει όλες τις παραπάνω ενέργειες πυρασφάλειας
επιλέγοντας ΝΑΙ ή ΟΧΙ/ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. Επίσης θα πρέπει να συναινέσει στο κείμενο «Δηλώνω
υπεύθυνα ότι προέβην σε όλες τις απαραίτητες εργασίες….» καθώς η υποβολή επέχει θέση
Υπεύθυνης Δήλωσης.
Τέλος επιλέγει Υποβολή. Θα εμφανιστεί οθόνη επιτυχούς υποβολής με τον κωδικό της
Δήλωσης.
Κάθε έτος επιτρέπεται η υποβολή μίας μόνο δήλωσης.
Ευχαριστούμε για την ευαισθησία και συνεργασία των συμπολιτών μας, στην προσπάθειά
μας να προστατεύσουμε όλοι μαζί το φυσικό περιβάλλον, τις περιουσίες και τις ζωές μας


Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 28 Μαΐου, 2024 11:05
Swiss Approval

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV