Ορεστιάδα: Επιδοτούμενα προγράμματα από την ΕΕΒΟΠ

Συντάκτης Ιουλία Νιχωρίτη 28 Μαΐου, 2019 09:28

Ορεστιάδα: Επιδοτούμενα προγράμματα από την ΕΕΒΟΠ

Η Ένωση Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Νέας Ορεστιάδας και Περιφέρειας σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 του Επιμελητηρίου Έβρου, θα υλοποιήσει επιδοτούμενα εκπαιδευτικά προγράμματα για Εργαζόμενους επιχειρήσεων.

Η Ένωση Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Νέας Ορεστιάδας και Περιφέρειας σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 του Επιμελητηρίου Έβρου, θα υλοποιήσει μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ έτους 2018 – 2019, επιδοτούμενα εκπαιδευτικά προγράμματα για Εργαζόμενους επιχειρήσεων, οι οποίες απασχολούν από 1 έως 49 άτομα.

Τα γνωστικά αντικείμενα των προγραμμάτων που θα πραγματοποιηθούν είναι:

 • Ικανότητα επικοινωνίας και διαχείρισης συγκρούσεων στο χώρο εργασίας.
 • Εκμάθηση Τουρκικής Γλώσσας.

Τα προγράμματα κατάρτισης:

 • Υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας (Δευτέρα – Τετάρτη απόγευμα)
 • Η διάρκεια τους είναι 40 ώρες (10 ημέρες)
 • Ο αριθμός διδακτικών ωρών δεν υπερβαίνει τις 4 ημερησίως
 • Κάθε καταρτιζόμενος μπορεί να συμμετέχει μόνο σε ένα πρόγραμμα
 • Θα χορηγηθεί σχετική βεβαίωση παρακολούθησης

Οι καταρτιζόμενοι θα επιδοτηθούν με 200 Ευρώ.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση συμμετοχής εργαζομένου
 2. Υπεύθυνη δήλωση εργαζομένου Περί προσωπικών δεδομένων
 3. Υπεύθυνη δήλωση καταρτιζόμενου (Ονοματεπώνυμο / ΑΦΜ) στην οποία θα δηλώνει την επωνυμία και το ΑΦΜ της επιχείρισης που εργάζεται.
 4. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας εργαζομένου.
 5. Φωτοτυπία τραπεζικού βιβλιαρίου (που να περιέχει το IBAN και ο εργαζόμενος να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος).
 6. Αποδεικτικό τίτλο σπουδών (Απολυτήριο Γυμνασίου, Λυκείου, ΤΕΙ κλπ).
 7. Φωτοτυπία νομίμου παραστατικού από την Δ.Ο.Υ. και τον Ασφαλιστικό Φορέα που να αποδεικνύει το ΑΦΜ, το ΑΜΚΑ, και το ΑΜ ΙΚΑ (Εκκαθαριστικό σημείωμα ή φορολογική δήλωση ή Ασφαλιστική ενημερότητα κλπ).

Υποβολή δικαιολογητικών: ΕΕΒΟΠ, Αγ. Θεοδώρων 184, Ορεστιάδα

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2552022763

 

 


Συντάκτης Ιουλία Νιχωρίτη 28 Μαΐου, 2019 09:28

Συνεντεύξεις

Μουρμούρια

Δημοφιλή άρθρα

Μουρμούρια

Ράδιο Έβρος TV