Αποκλειστικό | Διευκρινήσεις από τον Πρόεδρο του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αθ. Καΐση για τη Νοσηλευτική Διδυμοτείχου

Συντάκτης Νίκος Πατούνας 7 Απριλίου, 2022 15:44

Αποκλειστικό | Διευκρινήσεις από τον Πρόεδρο του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αθ. Καΐση για τη Νοσηλευτική Διδυμοτείχου

Με αφορμή την Εισήγηση του ΔΙ.ΠΑ.Ε. προς το Υπουργείο Παιδείας όπου περιλαμβάνεται και η πρόταση μεταφοράς του Παραρτήματος Νοσηλευτικής από το Διδυμότειχο στην Αλεξανδρούπολη, επικοινωνήσαμε με τον καθ΄ύλην αρμόδιο να διευκρινίσει ποιες ανάγκες οδήγησαν σ’ αυτή την απόφαση, που μάλιστα υπερψηφίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία (10 “Ναι”, 1 “Όχι” και 3 “λευκά) από τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Αρμόδιος για να απαντήσει σχετικά, ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής, ο κ. Αθανάσιος Καΐσης, ο οποίος ξεκαθαρίζει τη θέση του με σαφήνεια: “Η εκπαίδευση των φοιτητριών και φοιτητών Νοσηλευτικής απαιτεί, πέραν από τη  θεωρητική εκπαίδευση, και κλινική άσκηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα, τα οποία πρέπει να διαθέτουν όλες τις ειδικότητες που απαιτεί το πρόγραμμα σπουδών της Νοσηλευτικής“. Αυτό, εν κατακλείδι, φαίνεται να είναι το κυριότερο πρόβλημα: το Νοσοκομείο Διδυμοτείχου αδυνατεί να καλύψει όλες τις εκπαιδευτικές ανάγκες.


Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε μαζί του εξέφρασε την κατανόησή του για τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας στο ενδεχόμενο απώλειας ενός πανεπιστημιακού τμήματος, για τους γνωστούς σοβαρότατους λόγους με τις ιδιαιτερότητες της περιοχής. Κατέθεσε δε και ο ίδιος από την πλευρά του την πεποίθησή του πως εφόσον η Πολιτεία φροντίσει να ενισχύσει, να αναπτύξει και να ενδυναμώσει το Νοσοκομείο Διδυμοτείχου με τις κατάλληλες κλινικές που τώρα απουσιάζουν, δεν θα υπάρχει κανένας λόγος να μεταφερθεί το Τμήμα.

Σχετικά δε με το ερώτημα που του θέσαμε, με ποια αρμοδιότητα το ΔΙ.ΠΑ.Ε, εφόσον η Νοσηλευτική μεταφερθεί στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, προτείνει ΚΑΙ την μεταφορά της στην Αλεξανδρούπολη, ο κ. Καΐσης επισήμανε πως προφανώς έχει προηγηθεί επικοινωνία και συνεννόηση μεταξύ των δύο Πανεπιστημίων, επομένως η πρόταση για μεταφορά είναι ενισχυτική ως προς τη μελλοντική πρόθεση του Δ.Π.Θ.

Επιπροσθέτως, ο κ. Καΐσης εξήγησε το γενικότερο πλαίσιο δυσλειτουργίας της Νοσηλευτικής Διδυμοτείχου από το 2007 που ιδρύθηκε, καταλήγοντας στο αυτονόητο, ότι οι τελικές αποφάσεις είναι καθαρά πολιτικές και ανήκουν στην κυβέρνηση.

Αναλυτικά η επιστολή του Προέδρου της Δ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αθανάσιου Καΐση

Αξιότιμε Κύριε Πατούνα, 

Το παράρτημα Νοσηλευτικής που ιδρύθηκε το 2007 στο ΤΕΙ Καβάλας και μετέπειτα ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αντιμετώπιζε εξ υπαρχής ορισμένα λειτουργικά προβλήματα, γεγονός που διατυπώθηκε και στην έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του τότε Ιδρύματος. 

Το  ΔιΠαΕ, από το 2019 που ανέλαβε το Παράρτημα Διδυμοτείχου, προχώρησε σε μια σειρά κρισίμων παρεμβάσεων προκειμένου να λυθούν κάποια από τα προβλήματα και κυρίως τα εκπαιδευτικά. 

Έτσι, παρά τις εύλογες αιτήσεις για χορήγηση νέων θέσεων καθηγητών εκ μέρους άλλων Τμημάτων του ΔιΠαΕ, εδόθηκαν άμεσα δυο θέσεις μελών ΔΕΠ στο Παράρτημα και προχώρησε η προκήρυξη αυτών στο γνωστικό αντικείμενο που φάνηκε ότι υπήρχαν τα περισσότερα προβλήματα, δηλαδή τη Νοσηλευτική.

Επιπλέον, τα τρία τελευταία έτη, σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο πραγματοποιούνταν μεγάλος αριθμός προκηρύξεων έκτακτου προσωπικού (νέοι διδάκτορες, ακαδημαϊκοί υπότροφοι, διδάσκοντες Π.Δ. 407) προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητριών και φοιτητών. Έγιναν συνολικά 20 προκηρύξεις . 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι φέτος, πέραν της ανανέωσης των συμβάσεων, το ΔιΠαΕ προχώρησε σε δύο (2) προκηρύξεις νέων διδακτόρων  για την κάλυψη δεκαεπτά (17) μαθημάτων,  μια (1) προκήρυξη μέσω του Π.Δ. 407 για την κάλυψη δυο (2) μαθημάτων  και σε πέντε (5)  προκηρύξεις ακαδημαϊκών υποτρόφων για την κάλυψη σαράντα οκτώ (48) μαθημάτων. 

Η εκπαίδευση των φοιτητριών και φοιτητών Νοσηλευτικής απαιτεί όμως, πέραν από τη θεωρητική εκπαίδευση, και κλινική άσκηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα, τα οποία πρέπει να διαθέτουν  όλες τις ειδικότητες που απαιτεί το πρόγραμμα σπουδών της Νοσηλευτικής.

Στο Νομαρχιακό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, δυστυχώς, δεν φαίνεται να υπάρχει αυτή η δυνατότητα, καθώς το Νοσοκομείο δεν διαθέτει Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Ψυχιατρικά και νευρολογικά Τμήματα, Ογκολογική Κλινική και, επιπροσθέτως,  η Παιδιατρική Κλινική δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των φοιτητριών και φοιτητών μας. 

Με γνώμονα λοιπόν την παροχή εκπαίδευσης στις φοιτήτριες και στους φοιτητές μας, εφάμιλλης των άλλων Τμημάτων Νοσηλευτικής, και στο πλαίσιο της παροχής ίσων ευκαιριών σε όλες τις φοιτήτριες και φοιτητές μας, έγινε η εισήγηση αυτή. Οίκοθεν νοείται ότι τον τελευταίο λόγο έχει πάντοτε η Βουλή των Ελλήνων. 

Ομ. Καθηγητής Νομικής 
Αθανάσιος Καΐσης
Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. 


Συντάκτης Νίκος Πατούνας 7 Απριλίου, 2022 15:44

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV