Μόνιμες προσλήψεις ΑΣΕΠ: 44 θέσεις σε δήμους και φορείς του Έβρου

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη Φεβρουάριος 2, 2018 07:33

Μόνιμες προσλήψεις ΑΣΕΠ: 44 θέσεις σε δήμους και φορείς του Έβρου

Δημοσιεύθηκαν απο το ΑΣΕΠ οι θέσεις για την νέα μεγάλη προκήρυξη 3Κ/2018 που αφορά 8.166 θέσεις εργασίας σε δήμους και φορείς – 44 θέσεις σε δήμους και φορείς του Έβρου.

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 3Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου  Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής,  Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ.

Αναλυτικά οι θέσεις για τον Νομό Έβρου:

Αλεξανδρούπολη (16 θέσεις):

Για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης συνολικά 10 θέσεις:

 • 1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
 • 5 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
 • 4 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)

Συνολικά 6 θέσεις στην Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης:

 • 1 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΔΑΧ)*
 • 1 ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ (ΙΔΑΧ)*
 • 1 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΙΔΑΧ)*
 • 3 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (ΙΔΑΧ)*

Ορεστιάδα (18 θέσεις)

Για τον δήμο Ορεστιάδας συνολικά 11 θέσεις:

 • 1 ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
 • 1 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ)
 • 1 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
 • 3 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
 • 5 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Συνολικά 7 θέσεις στην Δ.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας: 

 • 1 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ (ΙΔΑΧ)*
 • 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ (ΙΔΑΧ)*
 • 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΙΔΑΧ)*
 • 2 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (ΙΔΑΧ)*
 • 2 ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ – ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΙΔΑΧ)*

Διδυμότειχο (9 θέσεις)

Δήμος Διδυμοτείχου

 • 4 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
 • 5 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Σαμοθράκη (1 θέση)

Δήμος Σαμοθράκης

 • 1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 3Κ 2018


Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη Φεβρουάριος 2, 2018 07:33

Συνεντεύξεις

Μουρμούρια
Μουρμούρια

Ράδιο Έβρος TV

Εγγραφείτε στο Newsletter