Κτηματολόγιο: 1 θέση εργασίας στην Αλεξανδρούπολη μέσω ΑΣΕΠ

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη Σεπτέμβριος 7, 2018 12:01

Κτηματολόγιο: 1 θέση εργασίας στην Αλεξανδρούπολη μέσω ΑΣΕΠ

Το Κτηματολόγιο ανακοινώνει προσλήψεις µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά εκατό (100) ατόµων από το ΝΠ∆∆ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» για την υποστήριξη των ∆/νσεων Δασών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων της χώρας, για την εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, ανάρτησης, συµπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών της χώρας έως και την κύρωσή τους. Οι προσλήψεις θα γίνουν υπο την εποπτεία του ΑΣΕΠ.

Οι δύο ειδικότητες που ζητούνται στην προκήρυξη είναι ΠΕ – Γεωτεχνικών (Δασολόγοι), ΤΕ – Δασοπόνοι

Για τον νομό Έβρου προβλέπεται 1 θέση ΠΕ – Γεωτεχνικών (∆ασολόγοι) για την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση
Μακεδονίας – Θράκης ∆/νση ∆ασών Έβρου (με έδρα υπηρεσίας Αλεξανδρούπολη) και διάρκεια σύμβασης 8 μήνες.

Για τη θέση µε κωδικό προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των µονάδων που συγκεντρώνουν, οι µόνιµοι κάτοικοι των δήµων του νοµού Έβρου.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη ΕΔΩ


Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη Σεπτέμβριος 7, 2018 12:01

Συνεντεύξεις

NALMPANTIS200
Μουρμούρια

Ράδιο Έβρος TV

Εγγραφείτε στο Newsletter