Ξεκίνησαν χθες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Νo2 Αλεξανδρούπολης – Συνόρων και στην Αρδανίου – Ορεστιάδας

Συντάκτης Νewsroom 30 Αυγούστου, 2019 12:22

Ξεκίνησαν χθες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  στην Εθνική Οδό  Νo2  Αλεξανδρούπολης – Συνόρων και στην Αρδανίου – Ορεστιάδας

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ξεκίνησαν από χθες στην Εθνική Οδό  Νo2  Αλεξανδρούπολης – Συνόρων και στην Ε.Ο. Νο 51 Αρδανίου – Ορεστιάδας για τη διευκόλυνση της διέλευσης βαρέων οχημάτων που μεταφέρουν τμήματα ανεμογεννητριών στο πλαίσιο του έργου «Εγκατάσταση αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση Μαυροπαίδι και Μεγάλη Πέτρα – Κουδούνη των Δήμων Ξάνθης και Μύκης, Π.Ε. Ξάνθης

Αναλυτικά η ανακοίνωση: 

Κατά την διέλευση των βαρέων οχημάτων της εταιρίας με την επωνυμία «Ανυψωτική Α.Ε.» που θα μεταφέρουν τμήματα αναμογεννητριών και θα διέλθουν από τις εν θέματι οδούς, να εφαρμοστούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις α) επί της αρχής της Ε.Ο. Αλεξ/πολης – Συνόρων (έμπροσθεν ξύλινης καντίνας) & β) επί της Ε.Ο. Αρδανίου – Ορεστιάδας στο ύψος του Α/Κ Αρδανίου (θέση καταστήματος Αρτοποιήματα) :

α) Να διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων, τμηματικά σε προγραμματισμένα χρονικά διαστήματα και για εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια η διέλευση των βαρέων οχημάτων της κατασκευάστριας εταιρίας από τα σημεία, αφού τοποθετηθεί η προβλεπόμενη οριζόντια και κάθετη σήμανση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την ανωτέρω 3 σχετική και την υποβληθείσα τεχνική μελέτη, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και έγκαιρη ενημέρωση  των οδηγών.

β) Η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί των ανωτέρω τμημάτων του οδικού δικτύου (και κατ΄ επέκταση οι διελεύσεις των βαρέων οχημάτων), να πραγματοποιείται μόνο κατά την διάρκεια της ημέρας, να είναι ολιγόωρη και να λαμβάνει χώρα τις ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή.

γ) Μετά από κάθε διέλευση να απομακρύνεται η εργοταξιακή – προσωρινή σήμανση  και η οδός να αποδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία , απόλυτα καθαρή από ξένες ύλες.

  1. α) Το μέγιστο χρονικό διάστημα καθημερινά των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να καθορίζεται σε συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Αλεξ/πολης και να γνωστοποιούνται εγκαίρως προ της ενάρξεώς τους από τον υπεύθυνο της εταιρίας.

β) Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες-διελεύσεις-διακοπές κυκλοφορίας να εκτελούνται κατόπιν προφορικής συνεννόησης των υπευθύνων της εταιρείας με τον Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Αλεξ/πολης, προκειμένου αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων συνέπεια τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή έκτακτων γεγονότων (εκδηλώσεων, δυσμενών καιρικών συνθηκών κλπ).

γ) Για τα ανωτέρω, για κάθε άλλη έκτακτη κυκλοφοριακή ρύθμιση (άλλη προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, μονοδρόμηση κ.λ.π.), καθώς και για τις εκτροπές της κυκλοφορίας που θα απαιτηθούν, εξουσιοδοτούμε το Τμήμα Τροχαίας Αλεξ/πολης, το οποίο να λάβει κάθε μέτρο κυκλοφοριακής τεχνικής, σε συνεργασία με υπευθύνους εταιρείας.

Άρθρο 2ο

α.     Οι διατάξεις του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, ισχύουν από την δημοσίευση της παρούσας, μέχρι την ολοκλήρωση και αποπεράτωση των ως άνω εργασιών,  από την 06:00 ώρα της 29/08/2019, θα διαρκέσουν τριάντα (30) ημέρες και εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων με μέριμνα και ευθύνη της Εταιρείας «ΑΝΕΚΑ S.A.-Aνανεώσιμες Κατασκευές Α.Ε..», η οποία επί πλέον υποχρεούται, για τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση της προσωρινής σήμανσης, ως αυτή μνημονεύεται στα ανωτέρω σχετικά.

β.     Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί, σύμφωνα το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και να αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα  με το άρθ.4 του Ν.3861/2010.

γ.     Η εφαρμογή της παρούσας Απόφασης ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αλεξ/πολης.

δ.     Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης διώκονται και τιμωρούνται κατά τις διατάξεις των άρθρων 3,4 και 104 του Ν.2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2, 3 και 93 του Ν. 3542/07 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.».


Συντάκτης Νewsroom 30 Αυγούστου, 2019 12:22

Συνεντεύξεις

NALMPANTIS200

Δημοφιλή άρθρα

NALMPANTIS200

Ράδιο Έβρος TV