Υπεγράφη η σύμβαση για ασφαλτοστρώσεις του αστικού δικτύου Ορεστιάδας

Συντάκτης Νewsroom 16 Νοεμβρίου, 2022 15:07

Υπεγράφη η σύμβαση για ασφαλτοστρώσεις του αστικού δικτύου Ορεστιάδας

Υπογραφή σύμβασης για ασφαλτοστρώσεις του αστικού δικτύου Ορεστιάδας, προϋπολογισμού 1,5 εκ. ευρώ

Στις 14/11/2022 υπογράφηκε η σύμβαση, μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδας και της αναδόχου εταιρίας, του έργου «Εργασίες συντήρησης και ασφαλτοστρώσεις αστικού δικτύου πόλης Ορεστιάδας », προϋπολογισμού 1.499.786,91 ευρώ.

Με το έργο αυτό προβλέπεται να γίνει αποκατάσταση της ασφαλτικής υποδομής των δημοτικών οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Κωνσταντινουπόλεως στον αστικό ιστό της πόλης της Ορεστιάδας, οι οποίες έχουν υποστεί σημαντικές φθορές λόγω παλαιότητας και των εργασιών εκσκαφής για την εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου.


Οι εργασίες που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν συνοπτικά είναι:

Οδός Κωνσταντινουπόλεως

 1. Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων
 2. Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη στα σημεία όπου θα γίνει απόξεση
 3. Απόξεση τμημάτων του υπάρχοντος ασφαλτικού οδοστρώματος σε βάθος έως 0,12μ.
 4. Εκσκαφή έως 0,10cm
 5.  Τοποθέτηση βάσης μεταβλητού πάχους
 6. Διάστρωση με ασφαλτική προεπάλειψη
 7. Διάστρωση με ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
 8. Διάστρωση με διπλή ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας
 9. Διαγράμμιση του οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή

Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 

 1. Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων
 2. Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη στα σημεία όπου θα γίνει απόξεση
 3. Απόξεση τμημάτων του υπάρχοντος ασφαλτικού οδοστρώματος σε βάθος έως 0,12μ.
 4. Εκσκαφή έως 0,18cm
 5. Τοποθέτηση βάσης μεταβλητού πάχους
 6. Διάστρωση με ασφαλτική προεπάλειψη
 7. Διάστρωση με ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
 8. Διάστρωση με διπλή ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας
 9. Διαγράμμιση του οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή
 10. Εκσκαφή τάφρου πλάτους 2,5μ και βάθους 0,68μ (σε λωρίδα πλησίον της κεντρικής νησίδας)
 11. Τοποθέτηση δανείων
 12. Τοποθέτηση υπόβασης
 13. Τοποθέτηση βάσης

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ). Μία ακόμη δέσμευσή μας, την οποία είχαμε προσδιορίσει σε συγκεκριμένο χρόνο έναρξής της, υλοποιείται.


Συντάκτης Νewsroom 16 Νοεμβρίου, 2022 15:07

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV