Έργο Εθνικού Επιπέδου χαρακτηρίστηκε η κατασκευή φράγματος Δερείου – Με 2 εκ. ευρώ χρηματοδοτείται η μελέτη

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 13 Ιανουαρίου, 2023 13:31

Έργο Εθνικού Επιπέδου χαρακτηρίστηκε η κατασκευή φράγματος Δερείου – Με 2 εκ. ευρώ χρηματοδοτείται η μελέτη

Με σημερινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνου Αχ. Καραμανλή το έργο κατασκευής φράγματος Δερείου χαρακτηρίστηκε Εθνικού Επιπέδου έργο και χρηματοδοτήθηκε η μελέτη του με 2 εκατομμύρια ευρώ

Συγκεκριμένο το έργο με τίτλο: «Κατασκευή φράγματος Δερείου Ν. Έβρου» χαρακτηρίστηκε με σχετική απόφαση, που υπογράφει ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Αχ. Καραμανλής και αναρτήθηκε σήμερα Παρασκευή 13 Ιανουαρίου στην Διαύγεια, ως έργο Εθνικού Επιπέδου, Ειδικού και Σημαντικού και παράλληλα εγκρίθηκε η ένταξή του στον προγραμματικό σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Στο ίδιο έγγραφο εγκρίνεται και η δέσμευση προϋπολογισμού ποσού 2.000.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%) για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη φράγματος Δερείου Ν. Έβρου».


H μελέτη αφορά στα έργα κατασκευής του φράγματος Δερείου και στα έργα προσαγωγής των
αρδευτικών δικτύων, των υδροδοτούμενων από το φράγμα. Η θέση του φράγματος
προβλέπεται εγκάρσια στο ρου του ποταμού Ερυθροπόταμου, κατάντη του οικισμού Μικρό
Δέρειο του Δήμου Σουφλίου στον Νομό Έβρου.

Συνοπτικά, στο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνονται:
 Επικαιροποίηση και επανακαθορισμό των χρήσεων και της λειτουργίας του φράγματος και
διαχείρισης του υδατικού δυναμικού, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αρνητικές επιπτώσεις
και να μεγιστοποιούνται οι πολλαπλές ωφέλειες από την κατασκευή του, σύμφωνα με τις
τρέχουσες απαιτήσεις.
 Υδρολογική μελέτη, η οποία θα περιλαμβάνει εκτίμηση της στερεοπαροχής, καθώς και της
οικολογικής παροχής.
 Γεωργοτεχνική – Γεωργοοικονομική μελέτη, καθώς και μελέτη δυνητικής εξοικονόμησης
ύδατος.
 Προμελέτη του φράγματος Δερείου σε θέση κατάντη του οικισμού Μικρό Δέρειο. Η
προμελέτη του φράγματος θα περιλαμβάνει και όλα τα συναφή έργα (εκτροπής,
εκκένωσης, υδροληψίας, υπερχείλισης, κτιριακά, αποκατάστασης και βελτίωσης
οδοποιίας, καθώς και οδών εξυπηρέτησης των έργων, κ.λπ.), καθώς επίσης και τις
μελέτες θραύσης του φράγματος και διόδευσης του πλημμυρικού κύματος και τις μελέτες
σεισμικότητας και σεισμικής επικινδυνότητας.
 Προμελέτη Μονάδας Επεξεργασίας Νερού (ΜΕΝ) στο πέρας των έργων προσαγωγής των
αρδευτικών δικτύων, για την εξυπηρέτηση της ύδρευσης ισοδύναμου πληθυσμού 20.000
κατοίκων.
 Προμελέτη των έργων προσαγωγής αρδευτικών δικτύων. Η προμελέτη των έργων
προσαγωγής θα περιλαμβάνει τη σήραγγα υδροληψίας και τη διώρυγα μεταφοράς.
 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, αφού η
δραστηριότητα χωροθετείται στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (SPA) “Ορεινός
Έβρος-Κοιλάδα Δερείου”.
 Υποστηρικτικές εργασίες, έρευνες και μελέτες
 Τοπογραφικές εργασίες
 Γεωλογικές – υδρογεωλογικές έρευνες και μελέτες
 Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες.

Αναλυτικά η απόφαση ΕΔΩ


Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 13 Ιανουαρίου, 2023 13:31

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV