ΕΒΖ: Αδυναμία κάλυψης των συμβατικών της υποχρεώσεων

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 5 Δεκεμβρίου, 2018 12:25

ΕΒΖ: Αδυναμία κάλυψης των συμβατικών της υποχρεώσεων

Την αδυναμία κάλυψης των συμβατικών της υποχρεώσεων παραδέχεται σε ανακοίνωση της προς τις χρηματιστηριακές αρχές η ΕΒΖ.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται χαρακτηριστικά:

«Η υφιστάμενη κατάσταση της οικονομικής θέσης της ΕΒΖ αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στη διάρθρωση των ιδίων κεφαλαίων που έχουν καταστεί αρνητικά ως συνέπεια των συνεχώς ζημιογόνων αποτελεσμάτων των τελευταίων 11 ετών, ενώ ζημιογόνα θα είναι και η χρήση που έληξε στις 30/6/2018.

Με δεδομένα τα αρνητικά ίδια κεφάλαια και τη ζημιογόνα λειτουργία της, η εταιρία έχει περιέλθει σε θέση αδυναμίας εκπλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων. Οι ληξιπρόθεσμες δανειακές και άλλες υποχρεώσεις της ξεπερνούν τα 230 εκατομμύρια ευρώ.

Η ΕΒΖ ΑΕ έχει εισέλθει σε διαπραγματεύσεις με τη βασικότερη πιστώτριά της Τράπεζα Πειραιώς (η οποία εκπροσωπεί ποσοστό άνω του 70% των συνολικών υποχρεώσεων της εταιρίας) προς κατάρτιση συμφωνίας εξυγίανσης των άρθρων 104 επ. του Ν. 3588/2007, ήτοι προκειμένου να κατατεθεί αίτηση άμεσης συμφωνίας εξυγίανσης (pre-pack).

Συμφωνία εξυγίανσης δεν έχει κατατεθεί μέχρι σήμερα. Ωστόσο, ενόψει της επικείμενης κατάθεσης αυτής, στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 εκδόθηκε ύστερα από αίτηση για λήψη προληπτικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 106α παρ.6 του ν. 3588/2007, την οποία υπέβαλε η εταιρίας μας με συναίνεση της βασικής πιστώτριας Τράπεζας Πειραιώς, προσωρινή διαταγή της Προέδρου Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την οποία απαγορεύθηκε προσωρινά και μέχρι την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης και σε κάθε περίπτωση έως τέσσερις (4) μήνες από την χορήγηση της προσωρινής διαταγής, ήτοι μέχρι 3/1/2019:

α) η ατομική και συλλογική αναγκαστική εκτέλεση των πιστωτών κατά της ΕΒΖ ΑΕ

β) η λήψη και εκτέλεση οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου εις βάρος της ΕΒΖ ΑΕ

γ) η έκδοση σε βάρος της ΕΒΖ ΑΕ διαταγών πληρωμής

δ) η κήρυξη της ΕΒΖ ΑΕ σε κατάσταση πτώχευσης

ε) η εφεξής δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών της ΕΒΖ ΑΕ.

Η ως άνω αίτηση κατατέθηκε με τη συναίνεση της βασικής πιστώτριας Τράπεζας Πειραιώς».

Πηγή: agrotypos.gr


Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 5 Δεκεμβρίου, 2018 12:25

Συνεντεύξεις

NALMPANTIS200

Δημοφιλή άρθρα

NALMPANTIS200

Ράδιο Έβρος TV