Δωρεάν σταθερή ή κινητή (mobile) ευρυζωνική σύνδεση στο Διαδίκτυο για 50.000 πρωτοετείς φοιτητές

Συντάκτης Νewsroom Οκτώβριος 19, 2018 12:07

Δωρεάν σταθερή ή κινητή (mobile) ευρυζωνική σύνδεση στο Διαδίκτυο για 50.000 πρωτοετείς φοιτητές

Δωρεάν σταθερή η κινητή (mobile) ευρυζωνική σύνδεση στο Διαδίκτυο θα χορηγηθεί σε 50.000 πρωτοετείς φοιτητές, με κοινή απόφαση των υπουργείων Παιδείας και Ψηφιακής Πολιτικής, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Δικαιούχοι της δράσης είναι οι προπτυχιακοί πρωτοετείς φοιτητές που εισήχθησαν και εγγράφηκαν για πρώτη φορά σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και ΑΕΑ της χώρας για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των έξι εκατομμυρίων εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ (6.062.000 €).

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε δικαιούχο φοιτητή:

– Αφορά στην απόκτηση ή διατήρηση σταθερής ή κινητής (mobile) ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο, η οποία είναι στο όνομα του δικαιούχου φοιτητή.

– Καλύπτει μέχρι το 100% του μηνιαίου παγίου της σταθερής ή κινητής (mobile) ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο, με ανώτατο χρηματικό όριο τα δέκα ευρώ (10,00€) το μήνα.

– Χορηγείται κατά μέγιστη διάρκεια για δώδεκα (12) μήνες.

Τα στοιχεία των δικαιούχων φοιτητών θα αντληθούν από την «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων(ΥΠΕΘ).

Η υλοποίηση της δράσης θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο Voucher (κουπόνι).

Ένα κουπόνι θα αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο.

Για την εξάντληση του αριθμού των πενήντα χιλιάδων (50.000) δικαιούχων φοιτητών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, με κριτήριο τον χρόνο εξαργύρωσης του κουπονιού.

Τι περιλαμβάνει η δωρεάν κινητής ευρυζωνική σύνδεσης στο διαδίκτυο (Mobile Broadband):

Επιχορηγούμενο ποσό: μέχρι €10,00/μήνα:

• Δυνατότητα πρόσβασης σε δίκτυο 3G ή ανώτερο στην περιοχή της κατοικίας του δικαιούχου φοιτητή.

• Παροχή τουλάχιστον 10 GB/μήνα σε όγκο δεδομένων. • Δωρεάν παροχή του USB modem stick για την πρόσβαση στο Mobile Broadband, όπου απαιτείται.

• Δυνατότητα ενημέρωσης του συνδρομητή για τη χρήση του όγκου δεδομένων ή/και ποσοστού της κατανάλωσης του προϋπολογισμένου όγκου δεδομένων. • Η επιδότηση της συνδρομής αφορά σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Τι περιλαμβάνει η δωρεάν  σταθερή  ευρυζωνική  σύνδεση  στο διαδίκτυο:

Επιχορηγούμενο ποσό: μέχρι €10,00/μήνα:

• Δυνατότητα σύνδεσης της κατοικίας του δικαιούχου φοιτητή σε ευρυζωνικό δίκτυο adsl/vdsl.

• Παροχή απεριόριστου Internet με ταχύτητα τουλάχιστον 4Mbps.

• Δωρεάν παροχή του εξοπλισμού σύνδεσης στο διαδίκτυο (modem router κ.α.), όπου απαιτείται.

• Η επιδότηση της συνδρομής αφορά σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Ενδεικτική Παρουσίαση – Κατανομή του μέγιστου αριθμού των Δικαιούχων φοιτητών της δράσης:


Συντάκτης Νewsroom Οκτώβριος 19, 2018 12:07
KAZA NALBA

Συνεντεύξεις

Μουρμούρια

Ράδιο Έβρος TV