Δύο θέσεις γιατρών στον Δήμο Σαμοθράκης

Συντάκτης Νewsroom Απρίλιος 3, 2019 09:11

Δύο θέσεις γιατρών στον Δήμο Σαμοθράκης

Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Σαμοθράκης αναζητά δύο γιατρούς για το δημοτικό υδροθεραπευτήριο και τον δημοτικό παιδικό σταθμό

Ο Δήμος Σαμοθράκης προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου με δύο (2) άτομα των κάτωθι ειδικοτήτων:
• Ένα (1) ΠΕ Ιατρό για την εκτέλεση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών στους λουόμενους του δημοτικού υδροθεραπευτηρίου¨ συνολικής διάρκειας από τη υπογραφή της σύμβασης και έως 30/10/2019
• Ένα (1) ΠΕ Ιατρό ειδικότητας Παιδιάτρου για την εκτέλεση του έργου ¨Ιατρική παρακολούθηση των νηπίων του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού προς υλοποίηση του προγράμματος ¨Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής¨ συνολικής διάρκειας έντεκα (11) μηνών σχολικό έτος

Τα προσόντα, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και λοιπές πληροφορίες προς υποψηφίους αναλυτικά αναφέρονται για την θέση ΠΕ Ιατρού για τις ανάγκες του υδροθεραπευτηρίου στην ΣΜΕ 1/2019 αρίθμ. πρωτ.: 1620/2-4-2019 (ΑΔΑ: ΩΦΘΑΩ1Λ-ΚΗΑ) [δείτε την ΕΔΩ] και για τη θέση ΠΕ Ιατρού ειδικότητας Παιδιάτρου για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού στην ΣΜΕ 2/2019 αρίθμ. πρωτ.: 1640/2-4-2019 (ΑΔΑ: ΨΙΝΛΩ1Λ-Φ77) [δείτε την ΕΔΩ] που βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www.samothraki.gr).

Πληροφορίες: Καπετανίδου Στυλιανή
Τηλ. επικοινωνίας: 2551041218


Συντάκτης Νewsroom Απρίλιος 3, 2019 09:11

Συνεντεύξεις

NALMPANTIS200
NALMPANTIS200

Ράδιο Έβρος TV

Εγγραφείτε στο Newsletter