Δύο θέσεις εργασίας στο Δήμο Σουφλίου

Συντάκτης Νewsroom Οκτώβριος 10, 2019 12:17

Δύο θέσεις εργασίας στο Δήμο Σουφλίου

Δύο θέσεις εργασίας στο Δήμο Σουφλίου

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Σουφλίου, που εδρεύει στο Σουφλί, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 10-10-2019 έως 21-10-2019


Συντάκτης Νewsroom Οκτώβριος 10, 2019 12:17

Συνεντεύξεις

Μουρμούρια
NALMPANTIS200

Ράδιο Έβρος TV