Δύο θέσεις εργασίας στο Δήμο Σουφλίου

Συντάκτης Νewsroom 10 Οκτωβρίου, 2019 12:17

Δύο θέσεις εργασίας στο Δήμο Σουφλίου

Δύο θέσεις εργασίας στο Δήμο Σουφλίου

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Σουφλίου, που εδρεύει στο Σουφλί, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 10-10-2019 έως 21-10-2019


Συντάκτης Νewsroom 10 Οκτωβρίου, 2019 12:17

Συνεντεύξεις

Μουρμούρια

Δημοφιλή άρθρα

Μουρμούρια

Ράδιο Έβρος TV