Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας – Συνεδριάζει κι αυτή την Τρίτη με 4 θέματα

Συντάκτης Νίκος Πατούνας 25 Σεπτεμβρίου, 2022 10:35

Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας – Συνεδριάζει κι αυτή την Τρίτη με 4 θέματα

Την ερχόμενη Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας και πάλι, όπως και τις προηγούμενες εβδομάδες, αυτή τη φορά με τέσσερα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Η συνεδριαση θα γίνει με τη φυσική παρουσία των συμβούλων στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας.

Αναλυτικά, όπως αναφέρει η Πρόσκληση του Προέδρου Χρ. Ορμανλίδη:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019 και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε Τακτική συνεδρίαση,που θα γίνει στις 27.09.2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:


Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Θέματα ημερήσιας διάταξης
1.-Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δημήτριος Πάλλας.
2.-Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ορεστιάδας για το έτος 2023.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης.
3.-Κατανομή πιστώσεων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης (Γ΄ δόση 2022).
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστος Ορμανλίδης.
4.-Έγκριση αύξησης ωραρίου εργασίας τεσσάρων (4) ατόμων, προσωπικού ΙΔΟΧ, μερικής απασχόλησης τεσσάρων (4) ωρών ημερησίως ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών – Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου Γεώργιος Καραγιάννης.

Συντάκτης Νίκος Πατούνας 25 Σεπτεμβρίου, 2022 10:35

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV